«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos : Bevasitsumabi-, rituksimabi- ja trastutsumabilääkevalmisteiden hankinta kaudelle 2020

20.06.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-013347
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 118-288960

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos
Nationellt registreringsnummer:0826597-8
Postadress:PL 2000
Postnummer:33521
Ort:Tampere
Land:Finland
E-post:apt_hankinta@pshp.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)www.sairaala-apteekki.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Taysin erityisvastuualueen lääkehankintarengas
Postadress:PL 2000
Postnummer:33521
Ort:Tampere
Land:Finland
E-post:apt_hankinta@pshp.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)www.sairaala-apteekki.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Ort:Seinäjoki
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@epshp.fi
Nuts-kod:Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Allmän adress: (URL)http://www.epshp.fi/

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Ort:Hämeenlinna
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@khshp.fi
Nuts-kod:Kanta-Häme (FI1C2)
Allmän adress: (URL)https://khshp.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://kilpo.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Bevasitsumabi-, rituksimabi- ja trastutsumabilääkevalmisteiden hankinta kaudelle 2020
Referensnummer:
Dnro 3/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Läkemedel. (33600000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinta koskee bevasitsumabi-, rituksimabi- ja trastutsumabilääkevalmisteita ja niiden biosimilaareja.

Hankintarenkaaseen kuuluvat Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit sekä kunnat ja kaupungit ja muut yksiköt, jotka ovat siirtäneet lääkehuoltonsa mainittujen organisaatioiden sairaala-apteekeille ja lääkekeskuksille.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Bevasitsumabi-, rituksimabi- ja trastutsumabilääkevalmisteiden hankinta kaudelle 2020
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Läkemedel. (33600000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta koskee bevasitsumabi-, rituksimabi- ja trastutsumabilääkevalmisteita ja niiden biosimilaareja.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2020
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Hankintayksikkö varaa oikeuden jatkaa sopimusta optiokaudeksi 1.1.2021-31.12.2021 joko yksittäisten tai kaikkien tuotteiden osalta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
28.8.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Sovelletaan hankintadirektiivin (2014/24/EU) ja hankintalain pakollisia ja harkinnanvaraisia poissulkuperusteita.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Hankintaan kuuluu lisäksi liittymisoptio, joka koskee hankintaprosessin tai hankintakauden aikana yhteishankintaan osallistuviin organisaatioihin mahdollisesti liitettäviä lääkehuollon yksikköjä sekä hankintarenkaan jäsenten toiminta-alueisiin mahdollisesti liitettäviä kuntia, kuntayhtymiä tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalueita tai vastaavia rakenteita, joita sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen seurauksena perustetaan.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.5) Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:
28.8.2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.6.2019
«« Tillbaka