«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Leikkaus- ja anestesiaosaston potilasvalvontajärjestelmän päivitys

16.06.2019 11:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-013286
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 115-282380

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0349388-3
Postadress:Hietalahdenkatu 2-4
Postnummer:65130
Ort:Vaasa
Land:Finland
Kontaktperson:Niklas Teir
Telefon:+358 62131714
E-post:niklas.teir@vshp.fi
Nuts-kod:Pohjanmaa (FI195)
Allmän adress: (URL)https://www.vaasankeskussairaala.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Leikkaus- ja anestesiaosaston potilasvalvontajärjestelmän päivitys
Referensnummer:
2019/070NT
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Patientövervakningssystem. (33195000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Vaasan sairaanhoitopiirin, Vaasan keskussairaalan leikkaus- ja anestesiaosaston peruskorjauksen yhteydessä päivitetään potilasvalvontajärjestelmä, sisältäen 11 kpl potilasvalvontamonitoria salikäyttöön, 16 kpl potilasvalvontamonitoria telineineen heräämökäyttöön ja kaksi keskusvalvontayksikköä.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 330890 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Vaasa (K905)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vaasan sairaanhoitopiirin, Vaasan keskussairaalan leikkaus- ja anestesiaosaston peruskorjauksen yhteydessä päivitetään potilasvalvontajärjestelmä, sisältäen 11 kpl potilasvalvontamonitoria salikäyttöön, 16 kpl potilasvalvontamonitoria telineineen heräämökäyttöön ja kaksi keskusvalvontayksikköä.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Leikkaus- ja anestesiaosaston potilasvalvontajärjestelmän päivitys

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
10.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:GE Healthcare Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:1897064-6
Postadress:Kuortaneenkatu 2
Postnummer:00510
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:330890 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.6.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Konkurrens saknas av tekniska skäl

3. Förklaring

Leikkaus- ja anestesiaosaston potilasvalvontajärjestelmä toimii osana teho- ja valvontaosaston ja päiväkirurgiaosaston potilasvalvontajärjestelmänverkkoa ja silloin on käytännössä mahdotonta kytkeä samaan potilasvalvontaverkkoon muiden valmistajien laitteita.

Päivityksellä voidaan hyödyntää osaksi jo olemassa olevia tarvikkeita ja erikoismittausmoduuleita ja mahdollistaa potilaspaikkojen etäkatselun ja siirtomonitorien yhteensopivuuden edellä mainittujen osastojen välillä.

Kaksisuuntaisen (rekisteröinti ja diagnosointi) tiedonsiirron vaatimus sairaalan sähköiseen EKG-arkistoon jokaiselta heräämöpaikalta.

«« Tillbaka