«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Porin kaupungin hankintapalvelut : Vaihtomattopalvelut

16.06.2019 10:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-013234
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 115-282398

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Porin kaupungin hankintapalvelut
Nationellt registreringsnummer:0137323-9
Postadress:PL 121
Postnummer:28101
Ort:Pori
Land:Finland
Telefon:+358 447011222
E-post:tarjous@pori.fi
Nuts-kod:Satakunta (FI196)
Allmän adress: (URL)https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Harjavallan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0132585-1
Ort:Harjavalta
Land:Finland
E-post:tarjous@pori.fi
Nuts-kod:Satakunta (FI196)
Allmän adress: (URL)http://www.harjavalta.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Honkajoen kunta
Nationellt registreringsnummer:0132697-7
Ort:Honkajoki
Land:Finland
E-post:tarjous@pori.fi
Nuts-kod:Satakunta (FI196)
Allmän adress: (URL)http://www.honkajoki.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Huittisten kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0203762-4
Ort:Huittinen
Land:Finland
E-post:tarjous@pori.fi
Nuts-kod:Satakunta (FI196)
Allmän adress: (URL)http://www.huittinen.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Kokemäen kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0203925-9
Ort:Kokemäki
Land:Finland
E-post:tarjous@pori.fi
Nuts-kod:Satakunta (FI196)
Allmän adress: (URL)http://www.kokemaki.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Merikarvian kunta
Nationellt registreringsnummer:0135202-4
Ort:Merikarvia
Land:Finland
E-post:tarjous@pori.fi
Nuts-kod:Satakunta (FI196)
Allmän adress: (URL)http://www.merikarvia.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Nakkilan kunta
Nationellt registreringsnummer:0135662-3
Ort:Nakkila
Land:Finland
E-post:tarjous@pori.fi
Nuts-kod:Satakunta (FI196)
Allmän adress: (URL)http://www.nakkila.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Pomarkun kunta
Nationellt registreringsnummer:0136610-0
Ort:Pomarkku
Land:Finland
E-post:tarjous@pori.fi
Nuts-kod:Satakunta (FI196)
Allmän adress: (URL)http://www.pomarkku.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Ulvilan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0204910-7
Ort:Ulvila
Land:Finland
E-post:tarjous@pori.fi
Nuts-kod:Satakunta (FI196)
Allmän adress: (URL)http://www.ulvila.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/pori

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=243838&tpk=00b09b2d-2b5a-40de-b7e1-c2c082758730
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Vaihtomattopalvelut
Referensnummer:
PRIDno-2019-3121
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Städning. (90910000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ennakkoilmoitus koskee myöhemmin julkaistavan tarjouspyynnön mukaisia vaihtomattopalveluja Porin kaupungin sekä yhteistoimintatajojen eri toimipisteiden tarpeisiin. Tarvittaessa sopimuskauden aikana hankinnassa voivat olla mukana Porin kaupunkikonsernin yhtiöt ja yhteisöt niiden tarpeiden mukaan.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Satakunta (FI196)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Katso kohta II.1.4 (lyhyt kuvaus).

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.2.2020 - 31.1.2022
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Mahdollinen 1 optiovuosi ja sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana 6 kk:n irtisanomisajalla.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
2.9.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.5) Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:
1.2.2020

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.6.2019
«« Tillbaka