«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Hyvinkään kaupunki : Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatuspalvelu_2018

15.06.2019 13:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-013176
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 115-283420

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Hyvinkään kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0125866-0
Postadress:Kankurinkatu 4-6
Postnummer:05800
Ort:Hyvinkää
Land:Finland
Kontaktperson:Sinikka Leppälä
Telefon:+358 1945911
E-post:hankintapalvelut@hyvinkaa.fi
Nuts-kod:Hyvinkää (K106)
Allmän adress: (URL)http://www.hyvinkaa.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatuspalvelu_2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Barnomsorg inom förskola. (85312110-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena olivat varhaiskasvatuspalvelut. Palvelun tulee perustua varhaiskasvatuslakiin (540/2018) ja -asetukseen (753/2018). Hankinta on jaettu kahteen osakokonaisuuteen käsittäen suomenkielisen sekä ruotsinkielisen varhaiskasvatuspalvelun. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon § 25 ylittävä sosiaali- ja terveyspalvelujen E-liitteen mukainen palveluhankinta. Hankinnan ennakoitu kalenterivuosittainen arvonlisäveroton arvo on suomenkielisessä osakokoonaisuudessa noin 175 000 euroa ja ruotsinkielisessä noin 400 000 euroa. Kyseessä on arvio, joka ei sido Hyvinkään kaupunkia eikä muita mahdollisia hankinnassa mukana olevia yhteisöjä. Kilpailutuksen käytännön toteutuksesta vastaa Hyvinkään kaupungin hankintapalvelut.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 2300000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Suomenkielinen varhaiskasvatuspalvelu
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Barnomsorg inom förskola. (85312110-3)
II.2.3) Plats för utförande
Hyvinkää (K106)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Suomenkielisen varhaiskasvatuspalvelun osalta (osa I) hankinnan kohteena on kunnan omaa tuotantoa täydentävän palvelun hankinta. Tarkoituksena on, että palvelut tuotetaan palveluntuottajan tiloissa, palveluntuottajan kiinteässä toimipisteessä, joka sijaitsee Hyvinkään kaupungin taajama-alueella Uusien, alalle tulevien yritysten tai uusien yksiköiden on käynnistettävä palvelutuotanto viimeistään puolentoista (1,5) vuoden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä. Muutoin tarjoajilla on oltava valmius palveluntuotannon käynnistämiseen heti sopimuskauden alusta lukien.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, mikäli hankintayksikkö ei irtisano sopimusta määräajassa.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Ruotsinkielinen varhaiskasvatuspalvelu
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Barnomsorg inom förskola. (85312110-3)
II.2.3) Plats för utförande
Hyvinkää (K106)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuspalvelun osalta (osa II) tilaaja järjestää palvelut tämän hankinnan perusteella eikä tilaajalla ole omaa palveluntuotantoa. Ruotsinkielisenä palveluna ei pidetä kielikylpynä järjestettävää varhaiskasvatusta. Hankinnan kohteena ei ole kielirikasteena (kielikylpy) järjestettävä varhaiskasvatus. Tarkoituksena on, että palvelut tuotetaan palveluntuottajan tiloissa, palveluntuottajan kiinteässä toimipisteessä, joka sijaitsee Hyvinkään kaupungin taajama-alueella. Uusien, alalle tulevien yritysten tai uusien yksiköiden on käynnistettävä palvelutuotanto viimeistään puolentoista (1,5) vuoden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä. Muutoin tarjoajilla on oltava valmius palvelutuotannon käynnistämiseen heti sopimuskauden alusta lukien.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, mikäli hankintayksikkö ei irtisano sopimusta määräajassa.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 216-494901

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1
Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Suomenkielinen varhaiskasvatuspalvelu

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Norlandia Päiväkodit Oy
Nationellt registreringsnummer:FI09724806
Postadress:Solisevantie 2
Postnummer:02760
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Officiellt namn:Touhula Varhaiskasvatus Oy
Nationellt registreringsnummer:FI23344586
Postadress:Isokatu 25
Postnummer:90100
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Oulu (K564)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Ruotsinkielinen varhaiskasvatuspalvelu

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Folkhälsan Välfärd Ab
Nationellt registreringsnummer:1801682-8
Postadress:Raseborgsvägen 10
Postnummer:10600
Ort:Ekenäs
Land:Finland
Nuts-kod:Raasepori (K710)
Officiellt namn:Norlandia Päiväkodit Oy
Nationellt registreringsnummer:FI23344586
Postadress:Isokatu 25
Postnummer:90100
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Oulu (K564)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1600000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Sopimustoimittajiksi hyväksyttiin mukaan kumpaankin osakokonaisuuteen kaikki tarjouksen jättäneet kelvolliset tarjoajat. Tarjousten vertailu suoritettiin kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Laadun painoarvo oli 100 %. Hankintayksikkö määritteli tarjouspyyntöasiakirjoissa palvelua koskevat hinnat, jotka ovat käytössä sopimuskauden aikana. Hinnat ovat kiinteitä, joita ei ole sallittua ylittää tai alittaa. Palveluntuottajat asetettiin keskinäiseen etusijajärjestykseen palvelun laadun arvioinnin perusteella. Palvelun laadun arvionti toteuttiin hoito-, opetus- ja kasvatushenkilöstön pysyvyyden, lisäkoulutuksen sekä palveluntuottajien tarjoamien tilojen ja toimintavälineiden arvioinnin perusteella liitteen 3 Lisälaatu mukaisesti. Sopimuskauden aikana tehtävät tilaukset perustuvat tilaajan varhaiskasvatuksesta vastaavan organisaation tekemiin lasten hoitopaikkakohtaisiin valintoihin ja päätöksiin. Lapsen hoitopaikan valinnoissa otetaan huomioon mm. lapsen ja lapsen perheen tarpeet, perheen olosuhteet ja toiveet kuten asuinpaikka, liikenneyhteydet, sisarustilanne ja muut vastaavat henkilö- ja perhekohtaiset seikat. Sopimuskauden aikana noudatetaan palveluntuottajan välistä kilpailutukseen perustuvaa etusijajärjestystä, mikäli useamman palveluntuottajan hoitopaikka olisi edellä mainittujen valintaperusteiden perusteella soveltuva. Tilaaja hankkii palvelua tarpeensa mukaisesti. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään eikä ole korvausvelvollinen hankintamäärän muutoksista sopimuskaudella. Tarjoajalla ei ole yksinoikeutta toimituksiin tilaajalle. Tarjoajan oikeutta tarjota muille ei rajoiteta, mutta tarjoajan on sitouduttava tarjoamaan palvelua tilaajalle sopimuksen mukaisesti.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.6.2019
«« Tillbaka