«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Ulkoministeriö : Ulkoministeriö - kielitaitotestaus

14.06.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-013157
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 114-279921

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Ulkoministeriö
Nationellt registreringsnummer:0245973-9
Postadress:PL 176
Postnummer:00023
Ort:Valtioneuvosto
Land:Finland
Kontaktperson:Tarja Puro
E-post:tarja.puro@formin.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Allmän adress: (URL)https://um.fi/

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=243828&tpk=893496db-e4e2-40af-b060-feef782c3b17
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Ulkoministeriö - kielitaitotestaus
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Test och utvärdering. (73430000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

KAVAKU-kielitaitotestaus ja UM:n henkilöstön suullinen ja kirjallinen kielitaitotestaus. Kielet: englanti, espanja, ranska, saksa, venäjä, japani, mandariinikiina, portugali ja standardiarabia. Testaus UM:n henkilöstölle järjestetään asiakkaan tarpeen mukaan kahdesti vuodessa. KAVAKU-kurssin rekrytointivaiheen testit järjestetään kerran vuodessa. Testit mittaavat funktionaalista kielitaidon tasoa taitotasoasteikolla, joka perustuu eurooppalaiseen viitekehyksen (EVK, CEFR) asteikkoon: tyydyttävä taso (B1) ja hyvä taso (B2). Kirjallinen ja suullinen koe arvioidaan erikseen. Testit koordinoidaan niin, että eri kielten testit ovat yhteismitallisia.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Tillhandahållande av språkkurser. (80580000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ulkoministeriö toteuttaa vuonna 2019 tarjouskilpailun, jolla etsitään toteuttaja kielitestauspalvelulle. Tarkemmat tiedot julkaistaan tarjouskilpailuaineistossa, kun tarjouskilpailu käynnistyy. Arvioitu arvo on sopimuskauden osalta korkein mahdollinen arvio, mutta hankinnan kohdetta tarkennetaan ja arvo voi olla selkeästi alhaisempikin, mutta EU-kynnysarvo ylittyy sopimuskaudella. Ulkoministeriö ei sitoudu siihen, että ilmoitettu ennakoitu arvo toteutuu.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
600000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:48 månader
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
14.8.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tarjoaja on merkitty sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen hankintapäätöksen tekemistä, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarjoajan sijoittautumismaa on GPA-sopimusosapuoli (party). Tällaisia maita ovat mm. kaikki EU:n jäsenmaat.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Tarjoaja on suorittanut sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja.

Eventuella minimistandardnivåer:

Määritellään tarjouspyynnössä.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Määritellään tarjouspyynnössä.

Eventuella minimistandardnivåer:

Määritellään tarjouspyynnössä.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med en enda aktör

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tarjouskilpailun toteuttaa ulkoministeriön henkilöstön kehittämis- ja työhyvinvointiyksikkö (HAL-13) Yksikön tehtäviin kuuluvat: - henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen - työhyvinvointiviestintä, ohjaus ja neuvonta - työnantajan työsuojelu- ja työturvallisuusvelvoitteiden toteutuksen tukeminen ja seuranta - työsuojelun yhteistoiminnan koordinointi - perheasiat - työterveyshuollon suunnittelu ja toteutus yhteistyössä palvelusopimuskumppanin kanssa - sairauspoissaoloseuranta ja korvausmenettelyt ministeriössä - liikunta- ja ergonomia-asiat - yleinen perehdyttämiskoulutus - johtamisen ja esimiestyön kehittäminen - ministeriön kieli- ja täydennyskoulutus - EU-koulutusyhteistyö - erityyppisten koko ulkoasiainhallintoa koskevien koulutustilaisuuksien järjestäminen

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.6.2019
«« Tillbaka