«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Rättelse:
Hansel Oy : Tietoliikennepalvelut 2019-2023 (DPS)

13.06.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-013065
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 113-278362

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Hansel Oy
Nationellt registreringsnummer:0988084-1
Postadress:PL 1386
Postnummer:00101
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 294444200
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.hansel.fi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tietoliikennepalvelut 2019-2023 (DPS)
Referensnummer:
HANSEL DPS 289
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Telekommunikationstjänster. (64200000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tietoliikennepalvelut ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12.6.2019

Avsnitt VII: Ändringar

VII.2) Övriga upplysningar:

Liitteen 1, Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde ja ehdot, numerointi korjataan. Liitteen 3, Palvelutasoehdot, kohtien 4.1 ja 6.2 tietoja korjattu.

«« Tillbaka