«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy : Työterveyshuollon palvelut / Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäiseen kilpailutukseen perustuva sopimus

12.06.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012933
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 112-275822

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Nationellt registreringsnummer:2647375-4
Postadress:PL 1000
Postnummer:02044
Ort:VTT
Land:Finland
Telefon:+358 20722111
E-post:kilpailutus@vtt.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.vtt.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Tutkimus ja kehitys

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Työterveyshuollon palvelut / Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäiseen kilpailutukseen perustuva sopimus
Referensnummer:
Ref. nro 126/206/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Företagshälsovård. (85147000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat VTT:n työterveyshuollon palvelut. Tämä hankinta on tehty Hansel Oy:n perustaman dynaamisen hankintajärjestelmän ''Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS)'' sisäisenä kilpailutuksena.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 9000000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Läkarvård och tillhörande tjänster. (85120000-6)
Tjänster utförda av vårdpersonal. (85141000-9)
Sjukgymnasttjänster. (85142100-7)
Optikertjänster. (85160000-8)
Medicinsk bildbehandling. (85150000-5)
Tandläkarvård. (85131000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena ovat VTT:n työterveyshuollon palvelut. Sopimuskausi on kolme (3) vuotta. Varsinaisen sopimuskauden jälkeen VTT:llä on optio jatkaa sopimuksen voimassaoloa kolmella (3) vuodella. Hankinnan ennakoitu arvo on noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:

Tämä hankinta on tehty Hansel Oy:n perustaman dynaamisen hankintajärjestelmän ''Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS)'' sisäisenä kilpailutuksena.

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 147-337320

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Työterveyshuollon palvelut / Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäiseen kilpailutukseen perustuva sopimus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Mehiläinen Oy
Nationellt registreringsnummer:1927556-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:9000000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.6.2019
«« Tillbaka