«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet:
Puolustusvoimat : NH90-helikopterin moottorin varaosat vuosille 2019-2020

27.06.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012930
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 123-301760

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Officiellt namn Puolustusvoimat
Postaddress Hatanpään valtatie 30
Postnummer 33541
Ort Tampere
Land Finland
Kontaktpunkt(er) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Telefon +358299800
E-post purchase5.fdflogcom@mil.fi

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1 Beskrivning
II.1.1 Den upphandlande myndighetens/enhetens benämning på upphandlingen

NH90-helikopterin moottorin varaosat vuosille 2019-2020

II.1.2 Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Typ av upphandling Varor
Genomförandesätt
II.1.4 Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen

Hankinnan kohteena on NH90-helikopterin RTM322-01/9 -moottorin varaosien

puiteostotilaus vuosille 2019-2020

II.1.5 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): Huvudobjekt
Huvudordlista
Delar till flygplan, rymdskepp och helikoptrar. (34730000-3)
II.2 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten
II.2.1 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten

2681000 EUR

Inkl. moms: Nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1 Typ av förfarande
IV.1.1 Typ av förfarande
Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr
7000082697
V.1 Datum för beslut om tilldelning av kontrakt
2.5.2019
V.4 Upplysningar om kontraktets värde

Det slutliga totala värdet av kontraktet:

2681000 EUR

Inkl. moms: Nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3 Överprövningsförfaranden

VI.3.1 Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postaddress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Ort Helsinki
Land Finland
Telefon +358295643300
E-post markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Datum då meddelandet sänts
27.6.2019

Bilaga D3: Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående meddelande om upphandling

Motivering av tilldelande av kontrakt utan föregående offentliggörande av ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning: fyll i bilaga D3

1) Motivering av valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling i EUT enligt artikel 28 i direktiv 2009/81/EG

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av:

  • skäl som rör skyddande av ensamrätt

2) Annan motivering av att kontrakt tilldelats utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling i EUT

Om ni önskar utnyttja den minskade tidsfrist som anges ovan, sätt kryss i rätt ruta/rutor och redogör på ett tydligt och översiktligt sätt för varför det skulle vara lagligt att tilldela ett kontrakt utan att först offentliggöra ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning, beskriv i vilket fall relevanta fakta och, om lämpligt, lagens slutsatser i enlighet med artiklarna i direktiv 2009/81/EG.:
Hankinta toteutetaan puolustus- ja turvallisuushankintalain 22 §:n 3) kohdan mukaisena suorahankintana eli yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Hankinnan toteutus kyseisen kohdan perusteella on perusteltua, sillä vain Safran Helicopter Engines Germany GmbH voi toimittaa moottorin alkuperäisen valmistajan osia. Safran Helicopter Engines Germany GmbH on moottorin varaosien alkuperäinen valmistaja. Kyseiseen moottorityyppiin suunniteltuja ja valmistettuja osia ei ole mahdollista hankkia mistään muualta, koska moottorin valmistajalla on yksinoikeus suunnittelemiinsa ja valmistamiinsa, hankinnan kohteena oleviin moottorin varaosiin.

«« Tillbaka