«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Hansel Oy : Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2019 - 2023 (DPS)

11.06.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012821
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 111-271452
Anbudsansökningar 31.08.2023 klo 00.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=229636&tpk=a9e64a50-89c2-44c7-a6e7-c85d4a9a2143

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Hansel Oy
Nationellt registreringsnummer:0988084-1
Postadress:PL 1386
Postnummer:00101
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 294444200
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.hansel.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=229636&tpk=a9e64a50-89c2-44c7-a6e7-c85d4a9a2143
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Yhteishankintayksikkö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2019 - 2023 (DPS)
Referensnummer:
HANSEL DPS 322
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Datorer och datamateriel. (30200000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Tallennus- ja varmistuslaitteet sekä integroidut ratkaisut palveluineen Hansel Oy:n valtionhallinnon asiakkaille.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 30000000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Datorrelaterad utrustning (30230000-0)
Lagringsmedier och läsenheter. (30233000-1)
Lagringsmedier. (30234000-8)
Rådgivning för maskinvara. (72100000-6)
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
Datautrustning. (32580000-2)
Programvara för nätverk, Internet och intranät. (48200000-0)
Programvara för nätverk. (48210000-3)
Informationssystem och servrar. (48800000-6)
Servrar. (48820000-2)
Informationssystem. (48810000-9)
Nätservrar. (48821000-9)
Nätminne. (48823000-3)
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende persondatorer, kontorsutrustning, telekommunikations- och audiovisuell utrustning. (50300000-8)
Underhåll och reparation av datautrustning. (50312000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat tallennus- ja varmistuslaitteet sekä integroidut ratkaisut palveluineen Hansel Oy:n valtionhallinnon asiakkaille. Dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat tai niiden yhteenliittymät voivat hakea osallistumista järjestelmään. Hansel Oy:n asiakkaat toteuttavat hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Asiakkaiden kilpailutukset voivat ajoittua koko dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajalle.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
30000000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:10.6.2019 - 31.8.2023
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Katso hankinta-asiakirjat.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem

Det dynamiska inköpssystemet kan användas av ytterligare upphandlare (Lisähankkijoilla tarkoitetaan yhteishankintoihin osallistuvia hankintayksiköitä)

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
31.8.2023 00:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.3) Kompletterande upplysningar:

OSALLISTUMISHAKEMUSTEN ARVIOINTIAJAN PIDENTÄMINEN: Hankintayksikkö pyrkii käsittelemään mahdollisimman pian osallistumishakemukset sekä ilmoittamaan ehdokkaalle, onko se hyväksytty dynaamiseen hankintajärjestelmään. Hankintayksikkö pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa osallistumishakemusten arviointiaikaa enintään 30 työpäivään osallistumishakemuksen vastaanottamisesta. Arviointiajan pidentämisen edellytyksenä on, että hankintayksikkö tekee  päätöksen ehdokkaan hyväksymisestä (tai hylkäämisestä) järjestelmään ennen dynaamisen hankintajärjestelmän hankintavaiheeseen siirtymistä (5.8.2019). Hankintayksikkö varaa kuitenkin aina vähintään 10 työpäivää tai yksittäistapauksessa 15 työpäivää osallistumishakemuksen käsittelyyn. SÄHKÖINEN HUUTOKAUPPA: Asiakas voi käyttää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaista sähköistä huutokauppaa hankkiessaan tässä dynaamisessa hankintajärjestelmässä tarkoitettuja tuotteita ja palveluja.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn:Hansel Oy
Postadress:PL 1386
Postnummer:00101
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Internetadress:https://www.hansel.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.6.2019
«« Tillbaka