«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Raahen kaupunki : Siikajoen kunnan talvihoidon kunnossapito 2019 - 2021

10.06.2019 09:27
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012812

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Raahen kaupunki
FO-nummer 1791817-6
Kontaktpersoner Maire Ylisirniö
Gatuadress Rantakatu 50
Postnummer 92100
Postanstalt Raahe
Land Finland
Telefon +358444394306
E-postadress maire.ylisirnio@raahe.fi
Webbadress (URL) http://www.raahe.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/raahe?id=240267&tpk=cc614b43-4750-4c04-bc77-e15158dea178
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Siikajoen kunnan talvihoidon kunnossapito 2019 - 2021
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
240267
Kort beskrivning av upphandlingen

Siikajoen kunta pyytää tarjouksia talvihoidon kunnossapitokohteista (kaavateiden, kevyenliikenteenväylien ja piha-alueiden lumenpuhdistus ja polanteenpoisto, jääkenttien ja kaukaloiden jäädytys ja puhdistus) talvikaudelle 2019 - 2020 ja 2020 - 2021. 1. Paavolan kaava-alue 2. Ruukin kaava-alue 3. Revonlahden kaava-alue 4. Siikajoen kaava-alue 5. Kaukaloiden ja jääkenttien jäädytys Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 26.6.2019 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 5.8.2019 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster. (90000000-7)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.10.2019 - 1.5.2021

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Ja
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Mest fördelaktiga kostnader
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
5.8.2019 0.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka