«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Aalto-korkeakoulusäätiö sr : Muuttopalvelut

11.06.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012765
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 111-273031

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Nationellt registreringsnummer:2228357-4
Postadress:PL 11000
Postnummer:00076
Ort:AALTO
Land:Finland
Kontaktperson:Anneli Myllypakka
E-post:anneli.myllypakka@aalto.fi
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Allmän adress: (URL)http://www.aalto.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Korkeakoulusäätiö sr
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Muuttopalvelut
Referensnummer:
D/236/01.01.04.00/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Omlokalisering. (98392000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Aalto-yliopiston tarvitsemat muuttopalvelut

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1540000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Aalto-yliopiston tarvitsemat muuttopalvelut

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu30%
Pris 70%
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 059-136745

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Muuttopalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Muuttopalvelu Forsman Oy
Nationellt registreringsnummer:FI26530157
Postadress:Sienikuja 8
Postnummer:00760
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1540000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
7.6.2019
«« Tillbaka