«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Helsingin kaupunginkanslia : Perintäpalveluiden hankinta

09.06.2019 13:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012726
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 111-272272
Anbud 06.08.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=241955&tpk=3340f7cb-37f9-440a-ab13-dd00fe1593f9

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunginkanslia
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 700
Postnummer:00099
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Raili Alanko
Telefon:+358 931031764
E-post:raili.alanko@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=241955&tpk=3340f7cb-37f9-440a-ab13-dd00fe1593f9
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Perintäpalveluiden hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Inkasso. (79940000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksen saatavien perintäpalvelu

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Perintäpalvelu kattaa seuraavat toimenpiteet: 1. saatavien vapaaehtoinen perintä, 2. teknisenä välittäjänä toimiminen julkisoikeudellisten ulosottoon siirrettävien saatavien osalta, 3. heräteperintä, ulosottoperintä ja jälkiperintä, joissa saatavien perintä hoidetaan saatavien suorittamiseen tai lopulliseen vanhenemiseen asti, 4. asiakaspalvelu puhelimitse, tekstiviestein, sähköpostitse ja internet-yhteyden välityksellä, 5. Online-palvelu; yhteydenpito, toimeksiantojen hallinta, seuranta, raportointi ja tilitykset. Tarkemmin hankinnan kohde on määritelty palvelukuvauksessa (liite 1).

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta. Laatukriteerit on huomioitu vähimmäisvaatimuksissa.100
Pris 100
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2022
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimusta voidaan jatkaa enintään 2 vuoden ajaksi (optiokausi).

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med en enda aktör

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
6.8.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30.11.2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:6.8.2019 12:05

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
7.6.2019
«« Tillbaka