«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Apteekki tulosalue : Monoklonaaliset vasta-aineet ja pienimolekyyliset hepariinit

11.06.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012717
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 111-271080

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Apteekki tulosalue
Nationellt registreringsnummer:FI15675350
Postadress:PL440
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
E-post:hus.laakehankinnat@hus.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)https://kilpo.fi/
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:HUS Apteekille lääkehuoltonsa siirtäneet kunnat ja kaupungit (tarkemmin tarjouspyynnössä)
Ort:PL 440
Land:Finland
E-post:hus.laakehankinnat@hus.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)https://kilpo.fi/

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Hangon kaupunki
Ort:Hanko
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@hanko.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)www.hanko.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Loviisan kaupunki
Ort:Loviisa
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@loviisa.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)www.loviisa.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Ort:Lappeenranta
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@eksote.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)www.eksote.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Ort:Lahti
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@phhyky.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)www.phhyky.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://kilpo.fi/

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://kilpo.fi/
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via:
https://kilpo.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Monoklonaaliset vasta-aineet ja pienimolekyyliset hepariinit
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Läkemedel. (33600000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) HUS Apteekki tulosalue ilmoittaa ennakkoon julkaistavasta tarjouspyynnöstä Dnro 3/2019 Monoklonaaliset vasta-aineet ja pienimolekyyliset hepariinit.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Monoklonaaliset vasta-aineet ja pienimolekyyliset hepariinit
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Läkemedel. (33600000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Apteekki tulosalue ilmoittaa ennakkoon syksyllä 2019 julkaistavasta tarjouspyynnöstä 3/2019, Monoklonaaliset vasta-aineet ja pienimolekyyliset hepariinit.

Tarjouspyyntö tulee koskemaan ATC-ryhmää L01XC, monoklonaaliset vasta-aineet ja ATC-ryhmiä B01AB04 daltepariini, B01AB05 enoksapariini ja B01AB10 tintsapariini.

Hankinta on jaettu osiin, hankinnan luonteen vuoksi kaikkia osia ei voida erikseen kirjata.

Tarjoaja voi tarjota yhtä osaa, yhtä tai useampaa osaa tai kaikkia osia.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
45000000 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2020
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Monoklonaaliset vasta-aineet ja pienimolekyyliset hepariinit
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Läkemedel. (33600000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Apteekki tulosalue ilmoittaa ennakkoon syksyllä 2019 julkaistavasta tarjouspyynnöstä 3/2019, Monoklonaaliset vasta-aineet ja pienimolekyyliset hepariinit.

Tarjouspyyntö tulee koskemaan ATC-ryhmää L01XC, monoklonaaliset vasta-aineet ja ATC-ryhmiä B01AB04 daltepariini, B01AB05 enoksapariini ja B01AB10 tintsapariini.

Hankinta on jaettu osiin, hankinnan luonteen vuoksi kaikkia osia ei voida erikseen kirjata.

Tarjoaja voi tarjota yhtä osaa, yhtä tai useampaa osaa tai kaikkia osia.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
45000000 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2020
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
1.10.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tarjoaja / Tarjoajalla on

*hankintaa koskevan liiketoiminnan harjoittamisoikeus, Tarjoaja on kaupparekisteriin tai vastaavaan rekisteriin merkitty.

*merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

*ulkomainen Tarjoaja toimittaa pyynnöstä rekisterinotteet

*suorittanut veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa, eläkemaksunsa ja tapaturmavakuutusmaksunsa ja suoriutuu muista vastaavista yhteiskunnallisista velvoitteistaan.

*voimassa oleva lääkevahinkovakuutus, jos Tarjoaja tarjoaa lääkkeitä

*voimassa oleva ympäristöohjelma

Tarjoaja noudattaa

*vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava saman laatuisessa työssä. Työtekijöille on järjestetty lakisääteinen työterveyshuolto.

*Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja viranomaismääräyksiä.

Tarjoajan taloudelliset edellytykset ovat hankinnan tai osahankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät.

Tarjoaja vakuuttaa:

*että siihen ei kohdistu Euroopan Unionin tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita.

*ettei sitä koske hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste eikä hankintalain 81 §:n harkinnan mukainen poissulkemisperuste.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
7.6.2019
«« Tillbaka