«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä : Erikoisalojen lääkäripalvelut

08.06.2019 07:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012672
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 110-270095

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:2496986-0
Postadress:Pohjolankatu 13, 3.krs
Postnummer:87100
Ort:Kajaani
Land:Finland
Kontaktperson:Merja Kemppainen
Telefon:+358 447970214
E-post:hankintatoimisto@kainuu.fi
Nuts-kod:Kainuu (FI1D8)
Allmän adress: (URL)http://sote.kainuu.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Sosiaali- ja terveystoimiala

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Erikoisalojen lääkäripalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Läkarvård och tillhörande tjänster. (85120000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää tarjouksia Kainuun soten lääkäripalveluja seuraaville erikoisaloille: * lastentaudit * neurologia * psykiatria * päihdehuolto * työterveys. Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1.4.2019 ja kestää 31.12.2022 saakka. Hankintaan sisältyy optiomahdollisuus 1 + 1 vuodelle. Tarjoajan kelpoisuutta ja palveluntuottavan henkilöstön vähimmäisvaatimukset esitelty tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit. Lääkäripalvelut hankitaan puitejärjestelyin. Osatarjoukset erikoisaloittain ovat mahdollisia.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1200000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Lastentautien erikoislääkäripalvelut
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Läkarvård och tillhörande tjänster. (85120000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Kainuu (FI1D8)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1.4.2019 ja kestää neljä (4) vuotta. Hankintaan sisältyy optio 1 + 1 vuodelle. Virka-aikainen työaika on klo 8.00 - 16.00, sisältäen työaikalain mukaiset tauot. Tilaaja voi tarvittaessa tehdä tilauksen myös arkipäivystyksestä. Tilaajan kokonaistarve on yhden (1) kokoaikaiseen lastentautien erikoislääkärin työpanokselle. Työkokonaisuuden voi jakaa useammalle pätevyyskriteerit täyttävälle lastentautien erikoislääkärille.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Neurologian erikoislääkäripalvelut
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Läkarvård och tillhörande tjänster. (85120000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Kainuu (FI1D8)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1.4.2019 ja kestää neljä (4) vuotta. Hankintaan sisältyy optio 1 + 1 vuodelle. Työkokonaisuuden voi jakaa useammalle pätevyyskriteerit täyttävälle neurologian erikoislääkärille.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Psykiatrian erikoislääkäripalvelut
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Läkarvård och tillhörande tjänster. (85120000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Kainuu (FI1D8)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1.4.2019 ja kestää neljä (4) vuotta. Hankintaan sisältyy optio 1 + 1 vuodelle. Työkokonaisuuden voi jakaa useammalle pätevyyskriteerit täyttävälle psykiatrian erikoislääkärille.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Päihdehuollon erikoislääkäripalvelut
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Läkarvård och tillhörande tjänster. (85120000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Kainuu (FI1D8)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1.4.2019 ja kestää neljä (4) vuotta. Hankintaan sisältyy optio 1 + 1 vuodelle. Lääkäripalvelua tulee tuottaa A-klinikan tiloissa Kajaanissa keskimäärin yksi (1) työpäivä kahden (2) viikon välein sekä Sotkamon, Kuhmon ja Suomussalmen mielenterveysyksiköissä yksi (1) työpäivä kuukaudessa. Työkokonaisuuden voi jakaa useammalle pätevyyskriteerit täyttävälle päihdelääkärille.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Työterveyden erikoislääkäripalvelut
Del nr:
5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Läkarvård och tillhörande tjänster. (85120000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Kainuu (FI1D8)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1.4.2019 ja kestää neljä (4) vuotta. Hankintaan sisältyy optio 1 + 1 vuodelle. Kajaanin yksikköön tarvitaan kaksi (2) kokopäiväistä työterveyslääkäriä. Yksi (1) kokopäiväinen työterveyslääkäri Suomussalmen ja Paltamon yksiköihin siten, että työterveyslääkäri on kolme (3) työpäivää viikossa Suomussalmella ja kaksi (2) työpäivää Paltamossa. Lisäksi tarvitaan työterveyslääkäri Sotkamoon kolmena (3) työpäivänä viikossa. Työterveyslääkäri on työterveyshuollon ammattihenkilö, joka toimii työterveyshuollossa lääketieteellisenä asiantuntijana, arvioi työympäristön terveydellisiä riskejä ja tukee työntekijän työkykyä. Työ tapahtuu päivätyönä klo 8 - 16 välillä, ei päivystystä. Työkokonaisuuden voi jakaa useammalle pätevyyskriteerit täyttävälle lastentautien erikoislääkärille.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 029-065587

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Lastentautien erikoislääkäripalvelut

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Neurologian erikoislääkäripalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
9.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Taneli Sarasoja
Nationellt registreringsnummer:11635427-9
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Medishare Oy
Nationellt registreringsnummer:0883141-5
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1200000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Psykiatrian erikoislääkäripalvelut

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Päihdehuollon erikoislääkäripalvelut

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Työterveyden erikoislääkäripalvelut

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
7.6.2019
«« Tillbaka