«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Ilmatieteen laitos : SOD02-ANTENNIN KORJAUSHANKINTA

08.06.2019 07:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012625
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 110-268641

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Ilmatieteen laitos
Nationellt registreringsnummer:0244664-7
Postadress:Erik Palménin aukio 1
Postnummer:00560
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Pipsa Ylikantola-Päkki
Telefon:+358 405729755
E-post:pipsa.ylikantola-pakki@fmi.fi
Nuts-kod:Lappi (FI1D7)
Allmän adress: (URL)http://ilmatieteenlaitos.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
SOD02-ANTENNIN KORJAUSHANKINTA
Referensnummer:
25/230/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Satellitbunden kommunikationsutrustning. (32530000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Ilmatieteen laitoksen Arktisen avaruuskeskuksen vuonna 2011 käyttöönotetun 7,3 m satelliittiantennin (SOD02) korjaus.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 537000.00 USD

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Lappi (FI1D7)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sodankylä

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Korjaus toteutetaan toukokuussa 2020. Hankintatilauksen jälkeen toimittaja hankkii ja testaa korjaukseen tarvittavat osat vuoden 2019 aikana ja lähettää sekä asentaa ne Sodankylään Ilmatieteen laitoksen edellä mainittuun satelliittiantenniin keväällä 2020.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
25/230/2019
Benämning på upphandlingen:
SOD02-ANTENNIN KORJAUSHANKINTA

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
5.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Viasat Inc.
Nationellt registreringsnummer:Ei tiedossa
Postadress:1725 Breckingridge Plaza
Postnummer:30096
Ort:Duluth, GA
Land:USA
Nuts-kod:Muu kuin Suomi (FIZZ)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:537000 USD

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankinnasta julkaistaan suorahankintaa koskeva ilmoitus. Hankintasopimus solmitaan aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun suorahankintaa koskeva ilmoitus on julkaistu TED tietokannassa.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
6.6.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Konkurrens saknas av tekniska skäl

3. Förklaring

Hankintamenettelynä on suorahankinta. Peruste suorahankinnalle on hankintalain 1397/2016 40 §:n kohta 2) teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Seuraavin perusteluin: • Satelliittiantennin valmistaja on Viasat Inc. ja suorahankinta tehdään valmistajalta. Korjaus ja siihen käytettävät osat edellyttävät sellaista erityistä tietotaitoa, jota vain valmistajalla on, joten mikään muu taho kuin antennien valmistaja ei voi näin ollen suorittaa kyseistä korjausta. • Valmistajan kanssa käytyjen neuvottelujen (15.4.2019) tuloksena alkuperäinen korjausarviobudjetti on pienentynyt yli kolmanneksella mutta edellyttää voimassa olevaa huolto- ja ylläpitopalvelusopimusta (voimassa 30.4.2022 asti). • Lähtökohtaisesti kyseessä on korjausinvestointi. Antenniteknologian kehityksen myötä (analogisesta signaalin käsittelystä on siirrytty digitaaliseen), korjaukseen käytettävien osien yhteensopivuuden takaamiseksi, moottoreiden ja antennin ohjausyksikön sekä antennijärjestelmän ohjaustietokone on kuitenkin samalla uusittava. Edellä mainittujen uudistuksien myötä SOD02-antennin käyttöiän odotetaan pidentyvän 5-10 vuodella ja sen tulevan huoltotarpeen ennakoidaan vähentyvän. Uudistus mahdollistaa myös kriittisten osien täysimääräisen ristiinkäytön vuonna 2016 hankitun SOD03-antennin kanssa sekä tuo mukanaan synergiaetuja SOD02- ja SOD03-antennien ylläpidon seisokkiajan ja kustannusten osalta.

«« Tillbaka