«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Oikeusrekisterikeskus : Sähköisen asioinnin alustan sekä asiointipalvelujen tuki-, ylläpito- ja kehityspalvelut

06.06.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012613
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 109-265527

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Oikeusrekisterikeskus
Nationellt registreringsnummer:2722042-5
Postadress:Wetterhoffinkatu 2
Postnummer:13100
Ort:Hämeenlinna
Land:Finland
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Sähköisen asioinnin alustan sekä asiointipalvelujen tuki-, ylläpito- ja kehityspalvelut
Referensnummer:
115/07.02/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Valmisteilla olevan hankinnan tavoitteena on hankkia Oikeusrekisterikeskuksen sähköisen asioinnin kokonaisuudelle (sähköisen asioinnin tekninen kehikko ja sähköiset asiointipalvelut) toteutettavaa ylläpidon kokonaispalvelua. Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään tutustumaan erityisesti ennakkotietoilmoituksen kohtaan "II.2.4) Kuvaus hankinnasta" ja kohtaan "VI.3) Lisätiedot". Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus (tietopyyntö). Tässä ennakkotietoilmoituksessa esitetyt kuvaukset ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Programvaruutvecklingstjänster för IT. (72212517-6)
System- och stödtjänster. (72250000-2)
Underhåll av IT-programvara. (72267100-0)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sähköisen asioinnin teknisen kehikon (alusta) ja sähköisten asiointipalveluiden ylläpidon kokonaispalvelu sisältää sovellushallinnan, sovellushuollon ja kehittävän ylläpidon sekä ylläpitopalvelun käynnistämisen palvelut (transitiopalvelut). Alustavan suunnitelman mukaan hankintaan sisältyy sähköisen asioinnin kehikon ylläpidon kokonaispalvelun lisäksi arviolta 14 sähköisen asiointipalvelun ylläpidon kokonaispalvelu. Alustavan arvion mukaan sähköisen asioinnin teknisen kehikon transitioprojekti ajoittuu vuoden 2019 lopulta vuoden 2020 alkuun ja sähköisten asiointipalveluiden transitioprojektit ajoittuvat porrastetusti vuosille 2020-2024.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
22.8.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tähän ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla vuoropuhelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin mahdollisesti toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen. Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittamaan 17.6.2019 mennessä kiinnostuksensa osallistua tekniseen vuoropuheluun lähettämällä tiedot yhteyshenkilöstä ja hänen yhteystiedoistaan osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi. Selvyyden vuoksi pyydämme otsikoimaan viestin seuraavasti: "Oikeusrekisterikeskus, Sampo, tekninen vuoropuhelu". Tekninen vuoropuhelu järjestetään sähköpostitse kaikkien hankinnasta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Vuoropuhelussa toimijoille annetaan mahdollisuus kommentoida tarjouspyynnön alustavaa luonnosmateriaalia kirjallisesti. Alustavan arvion mukaan tekninen vuoropuhelu ajoittuu kesä-heinäkuulle 2019. Hansel Oy toimii hankinnassa konsultatiivisessa roolissa.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
6.6.2019
«« Tillbaka