«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om upphandling):
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri : Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

06.06.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012549
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 109-266677
Anbud 05.09.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/eksote?id=222148&tpk=610cd32d-9e1a-466c-9f47-5975779c3ee8

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om upphandling
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Nationellt registreringsnummer:0725937-3
Postadress:Valto Käkelän katu 3
Postnummer:53130
Ort:Lappeenranta
Land:Finland
E-post:eksote.hankinnat@eksote.fi
Nuts-kod:Etelä-Karjala (FI1C5)
Allmän adress: (URL)http://www.eksote.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/eksote

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/eksote?id=222148&tpk=610cd32d-9e1a-466c-9f47-5975779c3ee8
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Lääkkeiden koneellinen annosjakelu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Farmaceutiska tjänster. (85149000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tarjouspyynnön kohteena on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kotihoidon ja palveluasumisyksiköissä asuvien asiakkaiden lääkehuollon hoitaminen, johon sisältyvät lääkkeiden koneellinen annosjakelu, reseptien hallinnointi ja asiakkaiden kokonaislääkitysten tarkistaminen sekä lääkkeiden kuljettaminen Eksoten kuntien alueille kahden viikon välein kotihoidon ja palveluasumisen toimipisteisiin. Palveluntuottaja toimittaa samalla muut sellaiset lääkkeet, jotka eivät sovellu koneelliseen annosjakeluun. Sopimuskausi alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2021. Hankintayksikkö varaa oikeuden käyttää 1 + 1 optiovuotta.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1200000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare:3

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Imatran toimipisteet
Del nr:
A
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Farmaceutiska tjänster. (85149000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankittava palvelu on kuvattu liitteessä Palvelukuvaus.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Lappeenrannan kotihoidon toimipisteet
Del nr:
B
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Farmaceutiska tjänster. (85149000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankittava palvelu on kuvattu liitteessä Palvelukuvaus.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Lappeenrannan asumispalvelujen toimipisteet
Del nr:
C
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Farmaceutiska tjänster. (85149000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankittava palvelu on kuvattu liitteessä Palvelukuvaus.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Lemin toimipisteet
Del nr:
D
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Farmaceutiska tjänster. (85149000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankittava palvelu on kuvattu liitteessä Palvelukuvaus.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Luumäen toimipisteet
Del nr:
E
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Farmaceutiska tjänster. (85149000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankittava palvelu on kuvattu liitteessä Palvelukuvaus.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Parikkalan toimipisteet
Del nr:
F
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Farmaceutiska tjänster. (85149000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankittava palvelu on kuvattu liitteessä Palvelukuvaus.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Rautjärven toimipisteet
Del nr:
G
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Farmaceutiska tjänster. (85149000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankittava palvelu on kuvattu liitteessä Palvelukuvaus.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Ruokolahden toimipisteet
Del nr:
H
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Farmaceutiska tjänster. (85149000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankittava palvelu on kuvattu liitteessä Palvelukuvaus.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Savitaipaleen toimipisteet
Del nr:
I
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Farmaceutiska tjänster. (85149000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankittava palvelu on kuvattu liitteessä Palvelukuvaus.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Taipalsaaren toimipisteet
Del nr:
J
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Farmaceutiska tjänster. (85149000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankittava palvelu on kuvattu liitteessä Palvelukuvaus.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
5.9.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.6.2019
«« Tillbaka