«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Kirkon keskusrahasto : Hautaustoimen tietojärjestelmä

05.06.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012501
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 108-263151

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kirkon keskusrahasto
Nationellt registreringsnummer:0118950-3
Postadress:PL 210
Postnummer:00131
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 918021
E-post:kirkkohallitus@evl.fi
Fax:+358 91802350
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.evl.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Fritidsverksamhet, kultur och religion

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Hautaustoimen tietojärjestelmä
Referensnummer:
DKIR/567/02.06.01/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät hoitavat hautaustoimilain nojalla hautaustoimeen liittyviä tehtäviä. Hautaustoimen tehtävien hoitamisessa on tällä hetkellä käytössä muutamia erilaisia tietojärjestelmiä. Osalla seurakunnista ei ole käytössä mitään järjestelmää. Kirkon tavoitteena on kehittää hautaustoimea. Tässä tarkoituksessa on käynnistetty hanke, johon sisältyy hautaustoimen tietojärjestelmän hankinta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Katso kohta II.1.4 Lyhyt kuvaus

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Tällä ennakkoilmoituksella hankintayksikkö haluaa tuoda markkinoiden tietoon, että se aikoo julkaista hautaustoimen tietojärjestelmää koskevan hankintailmoituksen muutaman viikon sisällä. Koska osallistumishakemusten jättöaika osuu kesälomakauteen, hankintayksikkö katsoo tarpeelliseksi tehdä tämän ennakkoilmoituksen.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
17.6.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.6.2019
«« Tillbaka