«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Espoon kaupunki : Suun terveydenhuollon vuokratyövoimapalvelut - Tekninen vuoropuhelu

05.06.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012495
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 108-263152

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Espoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0101263-6
Postadress:PL 640
Postnummer:02070
Ort:ESPOON KAUPUNKI
Land:Finland
Telefon:+358 981621
E-post:hankinta@espoo.fi
Nuts-kod:Espoo (K049)
Allmän adress: (URL)http://www.espoo.fi/hankinnat

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Suun terveydenhuollon vuokratyövoimapalvelut - Tekninen vuoropuhelu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Tandläkarvård och tillhörande tjänster. (85130000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Espoon kaupungin käynnistämä tekninen vuoropuhelu liittyen tulevaan suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankintaan.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Tandläkarvård och tillhörande tjänster. (85130000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Espoo (K049)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Espoon kaupunki on hankkimassa suun terveydenhuollon vuokratyöhenkilöstöä omissa tiloissaan tapahtuvaan toimintaan. Toiminta käsittää pääasiassa perushammashoitoa terveyskeskus-hammashoitoloissa sekä ensiapuluonteisen hoidon tuottamista keskitetyssä arkipäivystyksessä. Henkilöstövuokrauksella tarkoitetaan toimintaa, jossa henkilöstöpalveluita tuottava Toimittaja siirtää työntekijöitään Asiakkaan käyttöön vastiketta vastaan. Asiakas määrittelee tehtävät, joihin vuokratyövoimaa käytetään. Vuokratyövoiman tarve koskee alustavasti hammaslääkäreitä, hammashoitajia ja suuhygienisteja sekä hammaslääkäri-hammashoitaja -työpareja. Vuokratyövoimalla täydennetään Espoon kaupungin oman henkilöstön ja sijaisten sekä Seure henkilöstöpalvelut Oy:n täyttämättä jääneitä työvuoroja. Kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittautumaan tekniseen vuoropuheluun perjantaihin 12.6.2019 klo 12.00 mennessä toimittamalla kiinnostuneen toimittajan nimi ja yhteystiedot osoitteeseen hankinta@espoo.fi.

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Selvyyden vuoksi pyydämme otsikoimaan vastauksen: TIETOPYYNTÖ: Espoon kaupunki, suun terveydenhuollon vuokratyövoima. Hankintayksikkö voi käydä teknistä vuoropuhelua kiinnostuksensa ilmoittaneiden toimijoiden kesken. Mahdolliset toimittajatapaamiset on tarkoitus aikatauluttaa ja ajoittaa 13.6.-20.6.2019 välisellä ajalla.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
5.8.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Kutsu tekniseen vuoropuheluun ja siihen vastaaminen eivät sido hankintayksikköä tai vastaajaa mihinkään. Kutsuun vastaaminen ja tekniseen vuoropuheluun osallistuminen tai vastaamatta ja osallistumatta jättäminen eivät estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista. Tämä ilmoitus ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista tarjouskilpailua.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.6.2019
«« Tillbaka