«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä : Keskeytysilmoitus /Työnohjauspalvelut

05.06.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012476
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 108-263898

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0825508-3
Postadress:Porrassalmenkatu 35-37
Postnummer:50100
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Kontaktperson:Timo Talo
Telefon:+358 447944006
E-post:hankinnat@essote.fi
Nuts-kod:Etelä-Savo (FI1D1)
Allmän adress: (URL)http://www.essote.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Keskeytysilmoitus /Työnohjauspalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Personlighetsutvecklande utbildning. (80570000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) kilpailuttaa työnohjauspalvelut luokiteltuna seuraaviin hankinnan kohteisiin: 1. Psykiatrian, mielenterveys- ja päihdetyön potilastyötä tekevien työnohjaus 2. Muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja/ta potilastyön työnohjaus 3. Esimiesten, asiantuntijoiden ja johdon työnohjaus 4. Työyhteisöjen työnohjaus Tarkempi palvelukuvaus tarjouspyynnön liitteissä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Psykiatrian, mielenterveys- ja päihdetyö potilastyötä tekevien työnohjaus
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Personlighetsutvecklande utbildning. (80570000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Savo (FI1D1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista, työnohjaajan ja ohjattavan välistä ammatillista vuorovaikutusta. Tavoitteena on ohjattavan ammatillinen tuki ja kehittyminen perustehtävässään organisaation tavoitteiden mukaisesti. Ohjaustyö lähtee ohjattavan näkemyksistä ja kokemuksista. Ryhmätyönohjauksessa työvälineenä on vuorovaikutusprosessi. Ryhmän jäsenet tutkivat ja kehittävät yhteistä tai kunkin omaa työskentelyä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hankintaan liittyy optiomahdollisuus aj. 15.8.2021-14.8.2022 sekä 15.8.2022-25.8.2023. Optiosta päätetään viimeistään kolme kuukautta ennen sopimuskauden alkua.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja/tai potilastyön työnohjaus
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Personlighetsutvecklande utbildning. (80570000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Savo (FI1D1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista, työnohjaajan ja ohjattavan välistä ammatillista vuorovaikutusta. Tavoitteena on ohjattavan ammatillinen tuki ja kehittyminen perustehtävässään organisaation tavoitteiden mukaisesti. Ohjaustyö lähtee ohjattavan näkemyksistä ja kokemuksista. Ryhmätyönohjauksessa työvälineenä on vuorovaikutusprosessi. Ryhmän jäsenet tutkivat ja kehittävät yhteistä tai kunkin omaa työskentelyä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hankintaan liittyy optiomahdollisuus aj. 15.8.2021-14.8.2022 sekä 15.8.2022-25.8.2023. Optiosta päätetään viimeistään kolme kuukautta ennen sopimuskauden alkua.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Esimiesten, asiantuntijoiden ja johdon työnohjaus
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Personlighetsutvecklande utbildning. (80570000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Savo (FI1D1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Johdon, esimiesten ja kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä toimivien työnohjauksessa ohjattava tutkii omaa itseään ja suhdettaan johtamaansa työyhteisöön/ryhmään tai kehittämis/asiantuntijatehtävänsä vastuualueeseen. Työnohjauksessa on keskeistä johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä toimivan henkilöstön oman henkilökohtaisen identiteetin ja voimavarojen vahvistaminen ja johtamis- ja asiantuntijataitojen kehittäminen organisaation tavoitteiden, arvojen ja visioiden suuntaisesti. Ryhmätyönohjauksessa työvälineenä on vuorovaikutusprosessi. Ryhmän jäsenet tutkivat ja kehittävät yhteistä tai kunkin omaa työskentelyä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hankintaan liittyy optiomahdollisuus aj. 15.8.2021-14.8.2022 sekä 15.8.2022-25.8.2023. Optiosta päätetään viimeistään kolme kuukautta ennen sopimuskauden alkua.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Työyhteisöjen työnohjaus
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Personlighetsutvecklande utbildning. (80570000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Savo (FI1D1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Työyhteisön työnohjauksessa esimies ja työyhteisön jäsenet yhdessä tutkivat ja kehittävät tavoitteita, työnjakoa, toimintamalleja, visioita ja perustehtävää.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hankintaan liittyy optiomahdollisuus aj. 15.8.2021-14.8.2022 sekä 15.8.2022-25.8.2023. Optiosta päätetään viimeistään kolme kuukautta ennen sopimuskauden alkua.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 095-230669

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Psykiatrian, mielenterveys- ja päihdetyö potilastyötä tekevien työnohjaus

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja/tai potilastyön työnohjaus

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Esimiesten, asiantuntijoiden ja johdon työnohjaus

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Työyhteisöjen työnohjaus

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Työnohjauspalvelujen hankinta on keskeytetty. Hankinnan tarkoituksena oli sallia osa-aluiden sisäiset osatarjoukset, mikä ei mahdollistunut tarjouspalvelun tarjousten syöttölomakkeella. Syöttölomakkeen korjaaminen ei ole mahdollista ilman hankinnan keskeyttämistä ja uuden tarjouspyynnön julkaisua.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
4.6.2019
«« Tillbaka