«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Nurmijärven kunta : Auraus- ja hiekoituspalvelut 437/02.08.01.04/2019

04.06.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012440
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 107-261206

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Nurmijärven kunta
Nationellt registreringsnummer:9014643-2
Postadress:Keskustie 2 B
Postnummer:01900
Ort:Nurmijärvi
Land:Finland
Kontaktperson:Taina Sell
Telefon:+358 403172537
E-post:taina.sell@nurmijarvi.fi
Nuts-kod:Nurmijärvi (K543)
Allmän adress: (URL)http://www.nurmijarvi.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/nurmijarvi

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/nurmijarvi?id=241800&tpk=48abf4b9-940c-40fe-b219-dcbbb67a85dd
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Auraus- ja hiekoituspalvelut 437/02.08.01.04/2019
Referensnummer:
437/02.08.01.04/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Snöröjning. (90620000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinta koskee Nurmijärven kunnan kunnallistekniikan ja mahdollisesti muiden toimialojen tilaamia teiden ja liikunta-alueiden auraus- ja hiekoituspalveluita sopimuskaudella 2019-2021.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta koskee Nurmijärven kunnan auraus- ja hiekoituspalveluita sopimuskaudella 2019-2021. Tarjottavan kaluston edellytetään olevan tarjouspyynnön vaatimukset täyttävää ja hyväkuntoista kalustoa. Palveluja tarjoavalta edellytetään, että tarjoajalla on lainsäädännön vaatimat voimassa olevat liikenneluvat, kuljettajilla ammattipätevyyskortti/ammattipätevyyshyväksyntä ja että käytettävä henkilöstö täyttää muut tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Palveluun valitaan useampia palveluntuottajia, siten että auraus- ja hiekoituspalvelut pystytään kattavasti hoitamaan kunnan alueella.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimukseen sisältyy mahdollinen 1 + 1 vuoden optio, joista kunta päättää myöhemmin erikseen.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
12.8.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
4.6.2019
«« Tillbaka