«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Mikkelin kaupunki : Työllisyydenhoito

04.06.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012423
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 107-261874

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Mikkelin kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0165116-3
Postadress:PL 33
Postnummer:50101
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Kontaktperson:Jarmo Autere
Telefon:+358 447942660
E-post:hankinnat@mikkeli.fi
Nuts-kod:Mikkeli (K491)
Allmän adress: (URL)http://www.mikkeli.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Työllisyydenhoito
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Medlemsorganisationstjänster. (98100000-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Työllisyydenhoitoon liittyviä palveluja ja toimintamalleja.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 3000000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Mikkeli (K491)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Pitkäaikaistyöttömille tarjolla olevia työllistymis-, kuntoutumis- ja osallistumismahdollisuuksia, sekä turvataan samalla myös paikallisten elinkeinojen toimintaedellytyksiä.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Työllisyydenhoito

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
4.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Mikkelin Toimintakeskus Ry
Nationellt registreringsnummer:0944845-0
Postadress:Savilahdenkatu 10A
Postnummer:50100
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Telefon:+358 445977992
E-post:harri.lankinen@toimintakeskus.fi
Nuts-kod:Mikkeli (K491)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:3000000 EUR
Kontraktets/delens totala värde:3000000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
4.6.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Konkurrens saknas av tekniska skäl

3. Förklaring

Vastaavaa toimijaa ei ole Etelä-Savon alueella tarvittavassa laajudessa.

«« Tillbaka