«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky : T3-hanke varavoimakoneet

04.06.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012399
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 107-260406
Anbud 23.08.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7084

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky
Nationellt registreringsnummer:0828255-9
Postadress:PL 52
Postnummer:20521
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Mika Reiman
Telefon:+358 503592559
E-post:mika.reiman@tyks.fi
Nuts-kod:Turku (K853)
Allmän adress: (URL)www.vsshp.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7084

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7084
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
T3-hanke varavoimakoneet
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningar för elförsörjning. (45315300-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

T3-sairaalaan tulee sen valmistumisen jälkeen sijoittumaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lastentautien, naistentautien ja synnytysten, korva-, nenä- ja kurkkusairauksien sekä suu- ja leukasairauksien hoito ja lääketieteellisten tukipalvelujen toimintoja (kuvantaminen, laboratorio ja kliininen neurofysiologia).

Hankkeeseen sisältyy sairaalatoiminnan hyötyneliöitä 21.446 m². Uudisrakennuksen kokonaisala on noin 55.000 m².

Uudisrakennus sijoittuu T-sairaalan yhteyteen rata- ja tiealueen päälle, joka on katettu paksulla betonikannella.

Pohjoissuunnassa rakennusaluetta rajaa nykyinen henkilökunnan pysäköintirakennus ja lännessä Suomen Yliopistokiinteistöjen Medisiina D -rakennus. Rakentaminen alkoi elokuussa 2018 ja tilojen on tarkoitus valmistuvat lokakuussa 2021. Rakennuksen varavoimakoneurakka toteutetaan pääurakkaan alistettuna erillisurakkana.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Nödgenerator. (31127000-2)
Reservkraftssystem. (31682510-8)
II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin T3-sairaala hankkeen pääurakkaan alistettava varavoimakoneurakka tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:25 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
23.8.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:23.8.2019 12:30

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
4.6.2019

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa
T3-hanke tarjouspyyntö TP7R_2019 varavoimakoneet 4.6.2019.pdf
T3-hanke asiakirjaluettelo TP7R_2019 varavoimakoneet 4.6.2019.pdf
«« Tillbaka