«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä : Työterveyshuoltopalvelut 2019 - 2020 TP 36/18

04.06.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012385
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 107-262116

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:2274241-9
Postadress:PL 100
Postnummer:00066
Ort:00066 HSY
Land:Finland
Kontaktperson:Antti Karisalo
Telefon:+358 915611
E-post:hankinnat@hsy.fi
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Allmän adress: (URL)http://www.hsy.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Työterveyshuoltopalvelut 2019 - 2020 TP 36/18
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Företagshälsovård. (85147000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY:n työterveyshuoltopalvelut. Sopimuskausi on 1.1.2019 - 31.12.2020. Hankinta kattaa koko HSY:n henkilöstön noin 800 työntekijää pääkaupunkiseudulla.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyyntö koskee hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista ennaltaehkäisevää työterveyshuoltopalvelua (Kela I) sekä työterveyspainotteista yleislääkäritasoista sairaanhoitoa (Kela II).

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Optiomahdollisuus kausille 1.1.2021-31.12.2022 ja 1.1.2023-31.12.2024

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Palvelun luonne ei mahdollista sen jakamista usean eri toimijan kesken.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 192-435121

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Työterveyshuoltopalvelut 2019 - 2020 TP 36/18

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
2.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Lääkärikeskus Aava Oy
Nationellt registreringsnummer:2311119-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internetadress:http://www.markkinaoikeus.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.6.2019
«« Tillbaka