«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Niiralan Kulma Oy : Raviradantie 8, Kuopio, Rakennus-, LVA-, IV- ja sähköurakat

03.06.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012317
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 106-257970

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Niiralan Kulma Oy
Nationellt registreringsnummer:0171260-8
Postadress:Puijonkatu 35
Postnummer:70100
Ort:Kuopio
Land:Finland
Kontaktperson:Matti Räisänen
Telefon:+358 447655383
E-post:matti.raisanen@niiralankulma.fi
Nuts-kod:Kuopio (K297)
Allmän adress: (URL)http://www.niiralankulma.fi
Upphandlarprofil: (URL)http://www.niiralankulma.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
kuntakonserniin kuuluva osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Raviradantie 8, Kuopio, Rakennus-, LVA-, IV- ja sähköurakat
Referensnummer:
Raviradantie 8, Kuopio
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

8- kerroksisen uudisrakennuksen rakentaminen. Pääurakassa vanhan rakennuksen purkutyöt. Uudisrakennukseen tulee 47 asuntoa ja niiden huoneistoala 2220 m2.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 5419600 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Raviradantie 8, Kuopio, Rakennusurakka
Del nr:
1/4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Kuopio (K297)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Raviradantie 8, uudisrakennuskohteen rakennusurakka

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Raviradantie 8, Kuopio, LVA-urakka
Del nr:
2/4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Rörmokeriarbeten. (45330000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Kuopio (K297)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Raviradantie 8, LVA-urakka

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Raviradantie 8, Kuopio, IV-urakka
Del nr:
3/4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Installation av värme, ventilation och luftkonditionering. (45331000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Kuopio (K297)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Raviradantie 8, IV-urakka

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Raviradantie 8, Kuopio, Sähköurakka
Del nr:
4/4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Installation av elektriska ledningar och armatur. (45310000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Kuopio (K297)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Raviradantie 8, Kuopio, Sähköurakka

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 007-010727

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Raviradantie 8, Kuopio, rakennusurakka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Rakennusliike Kuoma Oy
Nationellt registreringsnummer:0970869-7
Ort:Kuopio
Land:Finland
Nuts-kod:Kuopio (K297)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4227000 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Raviradantie 8, LVA-urakka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Pelvi Oy
Nationellt registreringsnummer:2725605-7
Ort:Kuopio
Land:Finland
Nuts-kod:Kuopio (K297)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:317500 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Raviradantie 8, IV-urakka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Pelvi Oy
Nationellt registreringsnummer:2725605-7
Ort:Kuopio
Land:Finland
Nuts-kod:Kuopio (K297)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:153000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Raviradantie 8, sähköurakka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kuopion Finteco LVIS Oy
Nationellt registreringsnummer:0171056-5
Postnummer:70500
Ort:Kuopio
Land:Finland
Nuts-kod:Kuopio (K297)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:219000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.6.2019
«« Tillbaka