«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om upphandling):
Espoon kaupunki : Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen hankinta

03.06.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012314
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 106-259907
Anbud 02.08.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=228928&tpk=b178c8ea-8583-449c-a8fb-66e7184fb99d

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om upphandling
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Espoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0101263-6
Postadress:PL 640
Postnummer:02070
Ort:ESPOON KAUPUNKI
Land:Finland
E-post:hankinta@espoo.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Allmän adress: (URL)http://www.espoo.fi/hankinnat
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Kauniaisten kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0203026-2
Ort:Kauniainen
Land:Finland
E-post:kauniainen@kauniainen.fi
Nuts-kod:Kauniainen (K235)
Allmän adress: (URL)https://www.kauniainen.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Perusturvakuntayhtymä Karviainen
Nationellt registreringsnummer:2187280-1
Ort:Nummela
Land:Finland
E-post:posti@karviainen.fi
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Allmän adress: (URL)http://www.karviainen.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Lohjan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:1068322-0
Ort:Lohja
Land:Finland
E-post:kirjaamo@lohja.fi
Nuts-kod:Lohja (K444)
Allmän adress: (URL)http://www.lohja.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/espoo

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=228928&tpk=b178c8ea-8583-449c-a8fb-66e7184fb99d
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen hankinta
Referensnummer:
5449/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Espoon kaupunki, Lohjan kaupunki, Kauniaisten kaupunki, sekä Perusturvakuntayhtymä Karviainen hankkivat mielenterveys- ja päihdeasumisen palveluja tukemaan kuntien omaa palveluntuotantoa. Espoon kaupunki kilpailuttaa hankinnan kaikkien Tilaajien puolesta ja kukin Tilaaja tekee hankinnan osalta oman päätöksen ja sopimuksen valittavien Palveluntuottajien kanssa. Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen. Tarjouksen voi tehdä yhdelle, tai useammalle osa-alueelle. Osa-alueiden sisäiset osatarjoukset eivät ole sallittuja. Lisätietoja on tarjouspyynnön liitteellä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus". Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Osa-alueelle 1. valitaan kolme (3) Palveluntuottajaa, osa-alueille 2. ja 3. valitaan kullekin kuusi (6) Palveluntuottajaa ja osa-alueelle 4. valitaan kaksi (2) Palveluntuottajaa.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 40000000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt: Mikäli tarjoaja tulee valituksi useammalle kuin yhdelle hankinnan osa-alueelle, voidaan nämä osa-alueet yhdistää yhdelle sopimukselle.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Osa-alue 1. Tuettu asuminen
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kuvattu tarjouspyynnön liitteellä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus"

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 -
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Osa-alue 2. Palveluasuminen
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kuvatttu tarjouspyynnön liitteellä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus".

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 -
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Osa-alue 3. Tehostettu palveluasuminen mielenterveysasiakkaille
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kuvattu tarjouspyynnön liitteellä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus".

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 -
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Osa-alue 4. Tehostettu palveluasuminen päihdeasiakkaille
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kuvattu tarjouspyynnön liitteellä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus".

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 -
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande

Förteckning över och kortfattad beskrivning av reglerna och kriterierna:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
2.8.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.6.2019
«« Tillbaka