«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Kirkon keskusrahasto : Mediaseuranta-, uutiskirje- ja tiedotejakelupalvelut

03.06.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012303
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 106-258915

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kirkon keskusrahasto
Nationellt registreringsnummer:0118950-3
Postadress:PL 210
Postnummer:00131
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 918021
E-post:kirkkohallitus@evl.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://evl.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/evl

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/evl?id=242073&tpk=5a6a6e9b-1a05-44cf-9924-ae2596718ab1
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Fritidsverksamhet, kultur och religion

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Mediaseuranta-, uutiskirje- ja tiedotejakelupalvelut
Referensnummer:
DKIR/589/02.06.01/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Elektroniska meddelande- och informationstjänster. (64216000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan ennakkoilmoitus, jonka tarkoituksena on lyhentää tarjousten vastaanottamisen määräaikoja. Kirkon keskusrahasto suunnittelee kilpailutusta, jossa hankinnan kohteena on Mediaseuranta-, uutiskirje- ja tiedotejakelupalvelut. Alustavasti on arvioitu, että hankintailmoitus julkaistaan elokuun 2019 loppuun mennessä. Kyseessä on puitejärjestelystä sopiminen ja hankinnan piiriin kuuluvat Kirkon keskusrahaston lisäksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntayhtymät ja seurakunnat. Jokainen seurakuntayhtymä tai seurakunta päättää itse tämän tulevan puitejärjestelyn hyödyntämisestä. Tämä ennakkoilmoitus ei sido Kirkon keskusrahastoa toteuttamaan hankintaa tai käynnistämään kilpailutusprosessia.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Mediaseurantapalvelut
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Elektroniska meddelande- och informationstjänster. (64216000-3)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tavoitteena on saada ajankohtaista tietoa kirkkoa ja uskontoa käsittelevästä uutisoinnista ja keskustelusta. Lisäksi mediaseurannan tavoitteena on tukea kirkon viestinnän, kirkon johdon sekä työntekijöiden ennakoivaa viestintää, auttaa nopeaan viestinälliseen reagointiin sekä saada käsitys kirkon oman viestinnän onnistumisesta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 -
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Uutiskirjepalvelut
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Elektroniska meddelande- och informationstjänster. (64216000-3)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kirkon keskusrahaston kautta on tällä hetkellä aktiivisessa käytössä yli 30 eri uutiskirjettä. Uutiskirjeet toimivat sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän välineinä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 -
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Tiedotejakelupalvelut
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Elektroniska meddelande- och informationstjänster. (64216000-3)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kirkon viestintä lähettää vuositasolla reilut 200 mediatiedotetta. Tavoitteena on hankkia toimiva, helppokäyttöinen tiedotejakelujärjestelmä, jonka avulla tavoitamme monipuolisesti ja laajasti median sidosryhmät ja median ajantasaiset yhteystiedot. Lisäksi voimme työkalun kautta tavoittaa median erilaisia kohderyhmiä sekä hallita ja ylläpitää omia osoitelistoja.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 -
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30.8.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Määritellään tarkemmin varsinaisessa tarjouspyynnössä.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Määritellään tarkemmin varsinaisessa tarjouspyynnössä.

Eventuella minimistandardnivåer:

Määritellään tarkemmin varsinaisessa tarjouspyynnössä.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Määritellään tarkemmin varsinaisessa tarjouspyynnössä.

Eventuella minimistandardnivåer:

Määritellään tarkemmin varsinaisessa tarjouspyynnössä.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.5) Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:
1.1.2020

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.6.2019
«« Tillbaka