«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Tuomi Logistiikka Oy : Fimlab Laboratoriot Oy: Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen alueellisten näyte-, verivalmiste- ja oheistavarakuljetukset

03.06.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012302
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 106-258916

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Tuomi Logistiikka Oy
Nationellt registreringsnummer:2722581-6
Postadress:Särkijärvenkatu 1
Postnummer:33840
Ort:Tampere
Land:Finland
Kontaktperson:Ida Enqvist
Telefon:+358 444811009
E-post:ida.enqvist@tuomilogistiikka.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=242022&tpk=f9522980-c4f8-468d-a9f0-323a527aa67b
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Yhteishankintayksikkö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Yhteishankintayksikkö

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Fimlab Laboratoriot Oy: Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen alueellisten näyte-, verivalmiste- ja oheistavarakuljetukset
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ja kuljetettavina tavaroina on ensisijaisesti Fimlab Laboratoriot Oy:n alueelliset näytekuljetukset Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen alueella. Lisäksi hankitaan kuljetuksia runkolinjoille Tampere-Pääkaupunkiseutu ja Tampere-Lahti. Sopimuksen mukaiset kuljetukset käynnistyvät 18.11.2019. Laboratorionäytteet ovat ihmisperäisiä näytteitä, jotka kuuluvat tartuntavaarallisiin aineisiin ja ne luokitellaan VAK-luokkaan 6.2., kategoria B biologinen aine, UN3373. Näytteiden lisäksi reiteillä kuljetetaan sisäistä postia, instrumentteja ja varastotavaraa, pyykkiä sekä poistoon meneviä laitteita. Poiketen kohdasta II.1.6): Osatarjoukset ovat mahdollisia myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa ilmoitettavalla tavalla.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena ja kuljetettavina tavaroina on ensisijaisesti Fimlab Laboratoriot Oy:n alueelliset näytekuljetukset Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen alueella. Lisäksi hankitaan kuljetuksia runkolinjoille Tampere-Pääkaupunkiseutu ja Tampere-Lahti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta100
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu0
Pris 100
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:2.9.2019 - 30.9.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella yhden vuoden optiokaudella.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
11.7.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

Eventuella minimistandardnivåer:

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

Eventuella minimistandardnivåer:

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.6.2019
«« Tillbaka