«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Jyväskylän kaupunki : Selviämisasema-palvelut

03.06.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012298
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 106-259905

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Jyväskylän kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0174666-4
Postadress:Vapaudenkatu 32 / PL 193
Postnummer:40101
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Kontaktperson:Annika Temonen
E-post:hankinnat@jkl.fi
Nuts-kod:Jyväskylä (K179)
Allmän adress: (URL)http://www.jyvaskyla.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Selviämisasema-palvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Jyväskylän kaupunki pyytää tarjouksia tarjouspyynnön mukaisesti selviämisasema-palveluista. Hankinnan kohteena olevaa palvelua hankitaan päihtyneille yli 18-vuotiaille henkilöille, jotka tarvitsevat turvallisen paikan selviämisen ajaksi. Selviämisasemalla asiakkaan terveydentilaa tarkkaillaan säännöllisesti, mutta varsinaisia hoitotoimenpiteitä ei tehdä. Mikäli asiakkaan terveydentila heikkenee, kutsutaan paikalle ensihoito arvioimaan jatkotoimenpiteet. Palveluntuottaja järjestää selviämisaseman edellyttämät tilat, henkilöstön sekä tarvittavat laitteet sekä palveluohjausta. Selviämisasemalla tulee olla 10 asiakaspaikkaa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1440000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Jyväskylän kaupunki pyytää tarjouksia tarjouspyynnön mukaisesti selviämisasema-palveluista. Hankinnan kohteena olevaa palvelua hankitaan päihtyneille yli 18-vuotiaille henkilöille, jotka tarvitsevat turvallisen paikan selviämisen ajaksi. Selviämisasemalla asiakkaan terveydentilaa tarkkaillaan säännöllisesti, mutta varsinaisia hoitotoimenpiteitä ei tehdä. Mikäli asiakkaan terveydentila heikkenee, kutsutaan paikalle ensihoito arvioimaan jatkotoimenpiteet. Palveluntuottaja järjestää selviämisaseman edellyttämät tilat, henkilöstön sekä tarvittavat laitteet sekä palveluohjausta. Selviämisasemalla tulee olla 10 asiakaspaikkaa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimuskausi jatkuu toistaiseksi voimassaolevana määräaikaisen sopimuskauden jälkeen, ks. liite 2, Sopimusluonnos.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 189-428177

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Selviämisasema-palvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.12.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:3
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Sovatek-säätiö
Nationellt registreringsnummer:2307473-1
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Nuts-kod:Jyväskylän seutu (S131)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1440000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.6.2019
«« Tillbaka