«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om koncessionstilldelning:
Helsingin Musiikkitalo Oy : Musiikkitalon lipunmyyntipalvelujen hankinta

03.06.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012267
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 106-260214

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/23/EU (Koncession)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin Musiikkitalo Oy
Nationellt registreringsnummer:2349831-5
Postadress:Mannerheimintie 13 A
Postnummer:00100
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:terhi.wennstrom@musiikkitalo.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)www.musiikkitalo.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Fritidsverksamhet, kultur och religion

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Musiikkitalon lipunmyyntipalvelujen hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Helsingin Musiikkitalo Oy:lle ja Musiikkitalon päätoimijoille tuotettavat lipunmyyntipalvelut. Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1500000 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1500000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Reklam och marknadsföring. (79340000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouksia pyydettiin kokonaisuudesta, joka kattaa:

(1) Musiikkitalon ja sen päätoimijoiden lipunmyyntijärjestelmän Musiikkitalon ja päätoimijoiden käyttöön ennalta rajaamattomalle määrälle loppukäyttäjiä;

(2) Tarjoajan ylläpitämän lippujen varaus- ja myyntipalvelun puhelimitse;

(3) Tarjoajan valtakunnallisen lippumyymälöiden ja lippujen lunastuspisteiden palvelun;

(4) Kansainvälisen lippujen verkkokaupan, jonka kautta Musiikkitalon ja sen päätoimijoiden lippuja myydään;

(5) Järjestelmän ja siihen liittyvien laitteiden asennuksen Musiikkitalon toimistojen ja lipunmyyntipisteiden sekä päätoimijoiden laitteisiin;

(6) Järjestelmän ja siihen liittyvien laitteiden ylläpidon ja tuen koko sopimuskauden ajan; ja

(7) Tiedonsiirron nykyisestä lipunmyyntijärjestelmästä uuteen järjestelmään

Hankittavaa palvelukokonaisuutta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundHinta, 45 %
GrundPalvelun tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet, 25 %
GrundPalvelun integraatiot Tilaajan järjestelmiin, 15 %
GrundMarkkinointi, 15 %
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:60 månader
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelningsförfarande med föregående offentliggörande av ett koncessionsmeddelande

IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:

Hankintamenettelynä oli hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Avoimella menettelyllä tarkoitetaan menettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen, ja johon kaikki tarjoajat voivat jättää tarjouksen. Tarjousten vertailu suoritetaan soveltuvuusvaatimukset täyttävien, tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättäneiden tarjoajien välillä.

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 204-466723

Avsnitt V: Koncessionstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Sopimus Musiikkitalon lipunmyyntipalveluista

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslutet om tilldelning av koncession:
1.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Ticketmaster Suomi Oy
Nationellt registreringsnummer:0110928-6
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1500000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankinnan kohteena on Helsingin Musiikkitalo Oy:lle ja Musiikkitalon päätoimijoille tuotettavat lipunmyyntipalvelut. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti Helsingin Musiikkitalo Oy sekä päätoimijat ovat kukin tehneet oman sopimuksen voittaneen tarjoajan kanssa.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Valitusaika markkinaoikeudelle ja määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on 14 päivää hankintapäätöksen tiedoksisaannista.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
31.5.2019
«« Tillbaka