«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Tampereen kaupunki : Kalevanpuiston koulun väistötila

06.06.2019 11:21
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012260

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Tampereen kaupunki
FO-nummer 0211675-2
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Tampereen Tilapalvelut Oy
Kontaktpersoner Antti Lakka
Gatuadress PL 1000 (Frenckellinaukio 2K)
Postnummer 33101
Postanstalt Tampere
Land Finland
Telefon +358356566471
E-postadress tilapalvelut.hankinnat@tampere.fi, antti.lakka@tampere.fi
Webbadress (URL) http://www.tampere.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=29126
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Kalevanpuiston koulun väistötila
Kort beskrivning av upphandlingen

Hankinnan kohteena on Kalevanpuiston koulun siirtokelpoinen väistötila kvr-urakkana sisältäen suunnittelun, lupien hakemisen ja rakentamisen asiakirjojen mukaisesti.

Kohteeseen sijoittuu 85 koululaista sekä henkilökuntaa 74. Kohde sijaitsee osoitteessa Vuoreksen puistokatu 91, 33870 Tampere. Tilaohjelman huoneistoala on noin 1500 m2 ilman tekniikkatiloja. Hanke rahoitetaan Kuntarahoituksen leasingrahoituksella.

Sähköisessä muodossa olevat tarjouspyyntöasiakirjat ovat ladattavissa hankintailmoituksen lopussa olevan linkin kautta. Tietoja ladattaessa tulee ilmoittaa sähköpostiosoite, jota myöhemmin käytetään mahdollisen lisätietokirjeen toimittamiseen tarjoajille.

Tarjous talletaan sähköisesti samaan järjestelmään, josta tarjouspyyntö ladataan.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Anläggningsarbete. (45000000-7)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Tampere (K837)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
2.9.2019 - 29.5.2020

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

ks. tarjouspyyntöasiakirjat

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

ks. tarjouspyyntöasiakirjat

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

ks. tarjouspyyntöasiakirjat

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Bästa pris-/kvalitetsförhållande
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Krav avseende användning av elektronisk katalog
Anbudet ska lämnas in i form av en elektronisk katalog
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
30.8.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kk jättöpäivästä

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=29126

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka