«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Vantaan kaupunki : Ateria- ja puhtauspalveluiden hankinta Korson vanhustenkeskukseen

03.06.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012259
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 106-259199
Anbud 11.08.2019 klo 23.59 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=217317&tpk=bd9faa80-ff62-477f-b282-5eccd781c6ce

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Vantaan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0124610-9
Postadress:PL 1300
Postnummer:01300
Ort:Vantaa
Land:Finland
Kontaktperson:Hankinta-asiantuntija Lotta Degerholm
Telefon:+358 983911
E-post:Lotta.degerholm@vantaa.fi
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Allmän adress: (URL)http://www.vantaa.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/vantaa

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=217317&tpk=bd9faa80-ff62-477f-b282-5eccd781c6ce
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Ateria- ja puhtauspalveluiden hankinta Korson vanhustenkeskukseen
Referensnummer:
VD/10061/02.08.00.00/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Catering. (55520000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on ateria- ja puhtauspalveluista sekä avustavista tehtävistä koostuvan kokonaispalvelun tuottaminen Korson vanhustenkeskukseen Vantaalle tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvattujen vaatimusten mukaisesti. Korson vanhustenkeskuksessa intervalliosastolle on varattu 43 asiakaspaikkaa, joiden tilat eivät ole vielä tarjouspyynnön laatimishetkellä tiedossa.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3000000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning. (90910000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Vantaa (K092)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sopimuksen arvioitu alkamisaika on 1.12.2019. Palvelusopimus tulee olemaan toistaiseksi voimassa oleva. Hankinnan ennakoitu arvo on hankinnan kohteena olevien palveluiden arvioitu hankinta-arvo laskettuna 48 kk ajalle. Arvio ei sido tilaajaa. Osallistuminen tarjousaikana järjestettävälle kohteen yhteisnäyttökierrokselle on pakollista, jotta tarjous voidaan hyväksyä. Lisätiedot yhteisnäyttökierroksesta ovat tarjouspyynnön lopussa kohdassa "Muut asiat".

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
3000000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.12.2019 -
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Tämä sopimus on toistaiseksi voimassa.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
11.8.2019 23:59
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 4 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:12.8.2019 07:00
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tarjoukset avataan tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päätyttyä. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
31.5.2019
«« Tillbaka