«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd : VTT DESIGN: Helping VTT establish and ramp up a world-class design studio

04.06.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012253
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 107-261706

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
Nationellt registreringsnummer:FI26473754
Postadress:P.O. Box 1000
Postnummer:02044
Ort:VTT
Land:Finland
Telefon:+358 20722111
E-post:kilpailutus@vtt.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)https://www.vttresearch.com/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Research and development

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
VTT DESIGN: Helping VTT establish and ramp up a world-class design studio
Referensnummer:
Reg. no. 836/206/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster. (79400000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

VTT was seeking partners to help us prove the value of design through executing on early projects and jump starting the studio within VTT. The object of the tender process was to find partners to: 1. Help us establish the VTT Design studio described in detail in the invitation to tender documents. 2. Execute early projects in co-operation with VTT. Projects will be of the type listed within the invitation to tender documents. 3. Act as long-term flex capacity as we build our own internal team. VTT selected four (4) partners in order to ensure flexible access to the best teams to address specific challenges. VTT was looking for partners for a two (2) year contract period. VTT reserved the right to continue the contract with two (2) optional years, one year at a time (1+1). For more detailed description, please see the invitation to tender documents.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1200000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

The procurement was described in detail in the invitation to tender documents.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Point of View on Setting Up VTT Design studio30
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Detailed Case Study20
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Evaluation of team’s performance in Case Discussion20
Pris 30
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 245-561368

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
VTT DESIGN: Helping VTT establish and ramp up a world-class design studio

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Hellon Oy
Nationellt registreringsnummer:2135725-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1200000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
VTT DESIGN: Helping VTT establish and ramp up a world-class design studio

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Embassy of Design Oy
Nationellt registreringsnummer:2814342-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1200000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
VTT DESIGN: Helping VTT establish and ramp up a world-class design studio

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Futurice Oy
Nationellt registreringsnummer:1623507-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1200000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
VTT DESIGN: Helping VTT establish and ramp up a world-class design studio

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Accenture Oy
Nationellt registreringsnummer:0718166-8
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1200000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
31.5.2019
«« Tillbaka