«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Opetus- ja kulttuuriministeriö : KESKEYTYSILMOITUS: Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen hankinta

03.06.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012232
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 106-259502

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Opetus- ja kulttuuriministeriö
Nationellt registreringsnummer:0245872-8
Postadress:PL 29
Postnummer:00100
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Anniina Ailio / Hansel Oy
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)https://minedu.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS: Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster. (73000000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Opetus- ja kulttuuriministeri pyytää tarjoustanne Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen toteuttamisesta. Tarjousta pyydetään Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeesta, johon kuuluu neljä osa-aluetta: 1. Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittäminen 2. Henkilöstön ja johdon osaamisen vahvistaminen osana oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin edistämistä 3. Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuuria edistävien toimenpiteiden tutkiminen 4. Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin levittämisen ja vakiinnuttamisen suunnitelma Tarjousta pyydetään edellä mainitun kokonaisuuden (1. – 4.) toteuttamisesta. Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Hankintayksikön Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen (2019 - 2021) hankinta. Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushanke on tutkimusperustainen, monialainen hanke oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Kehittämis- ja tutkimushankkeessa turvallisuus huomioidaan laaja-alaisesti erityisesti fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja pedagogisena turvallisuutena. Hankinnan kohteena oleva oppimisyhteisön turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushanke suunnataan varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Toimenpiteiden tulee soveltua myös vapaaseen sivistystyöhön. Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushanke kuvataan tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankittavan palvelun kuvaus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Ehdotetun hankkeen toteuttamissuunnitelman selkeys ja soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin nähden45
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hankkeeseen osoitettujen henkilöstöresurssien osaaminen ja kokemus35
Pris 20
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 028-062670

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS: Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen hankinta

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
31.5.2019
«« Tillbaka