«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Leijona Catering Oy : Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet

31.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012205
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 105-254885

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Leijona Catering Oy
Nationellt registreringsnummer:2449777-9
Postadress:Viestikatu 7 b
Postnummer:70600
Ort:Kuopio
Land:Finland
Kontaktperson:Mika Parviainen
Telefon:+358 10432000
E-post:hankinnat@leijonacatering.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.leijonacatering.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=241900&tpk=29711d18-2c87-42ed-92fb-2a77773d624f
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Valtion osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Ruokapalvelut

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Livsmedel, drycker, tobak o.d. (15000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä on ennakkoilmoitus koskien Leijona Catering Oy:n elintarvike ja non-food-tuotteiden hankintaa. Hankinnan tarkemmat tiedot selviävät myöhemmin julkaistavasta osallistumis- ja/tai tarjouspyynnöstä. Kaikki ilmoitetut tiedot ovat ennakkotietoja, jotka saattavat muuttua kohteen suunnittelun edetessä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena ovat elintarvikkeet ja non-food-tuotteet, sekä niiden toimittamiseen liittyvät palvelut kaikkiin Leijona Cateringin toimipisteisiin. Tämän hankinnan perusteella tullaan valitsemaan yksi toimittaja toimittamaan kaikki elintarvikkeet ja non-food-tuotteet Leijona Catering Oy:lle. Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelynä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
5.8.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.5) Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:
1.6.2020

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
31.5.2019
«« Tillbaka