«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Intelligent Traffic Management Finland Oy : Korvausinvestointi; vanhojen Rosa tiesääasemien päivittäminen RWS200 tiesääasemiksi

31.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012188
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 105-255845

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Intelligent Traffic Management Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:2945247-3
Postadress:Palkkatilanportti 1
Postnummer:00240
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Harri Seppinen
Telefon:+358 294507277
E-post:hankinnat@tmfg.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.tmfg.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Liikenne, liikenteen ohjaus

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Korvausinvestointi; vanhojen Rosa tiesääasemien päivittäminen RWS200 tiesääasemiksi
Referensnummer:
ITM-220-19-T-0416
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Väderstationer. (38127000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Rosa -tiesääasemien päivitys RWS200 asemiksi. Hankinta sisältää laitteet asennuksineen.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 2050000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vaisalan valmistamien vanhojen sekä tuotannosta poistuneiden Rosa-tiesääasemien päivitys Vaisalan uuden sukupolven RWS200 -tiesääasemiksi. Suomessa on n. 412 tiesääasemapistettä, joista n. 111 on jo RWS200 asemia. Hankinta sisältää laitteet, konfiguroinnin ja asennuksen hyödyntäen olemassa olevia antureita.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
ITM-220-19-T-0416
Benämning på upphandlingen:
Korvausinvestointi; vanhojen Rosa tiesääasemien päivittäminen RWS200 tiesääasemiksi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
28.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Vaisala Oyj
Nationellt registreringsnummer:0124416-2
Ort:Vantaa
Land:Finland
E-post:info@vaisala.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2050000 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
29.5.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Konkurrens saknas av tekniska skäl

3. Förklaring

Teknisistä syistä vain kyseinen toimittaja voi toteuttaa hankinnan. ITM Finlandin omistamien, Vaisalan valmistamien vanhojen sekä tuotannosta poistuneiden Rosa-tiesääasemien päivitys Vaisalan uuden sukupolven RWS200 -tiesääasemiksi on ainoa kustannustehokas tapa taaten samalla laitteiston tuottamien tietojen yhteensopivuuden ITM Finlandin tarpeisiin. Suomessa on n. 412 tiesääasemapistettä, joista n. 111 on jo RWS200 asemia. Loput n. 300 asemaa tulee päivittää lähivuosien aikana, sillä Vaisala romuttaa kaikki Rosa-aseman varaosat ja sen käyttämät anturimallit v. 2022 lopussa. Vuonna 2019 on tarkoitus korvata 52 tiesääasemapistettä. Uudet RWS200 asemat voivat hyödyntää pitkälti vanhoja antureita, eritoten kiinteitä, tiehen upotettuja DRS511 tieantureita, joten niitä ei tarvitse päivityksen yhteydessä vaihtaa, mikäli antureilla on elinkaarta jäljellä. Samoin olemassa olevat kalliit optiset kelianturit sekä sää-/sadeanturit voidaan hyödyntää. Jos Rosa-asema korvattaisiin eri valmistajan asemalla, jouduttaisiin vaihtamaan kaikki anturit (6-13 eri anturia/asemapiste), jolloin kustannukset kasvaisivat ja asemalta saatu data eroaisi varsin paljon vanhemmista asemista. RWS200 -aseman kelianalyysi vastaa myös hyvin pitkälle vanhan Rosa-aseman kelianalyysiä, joten asemien antamien tiesää- ja kelitietojen vertailu uusien ja vanhojen asemien kesken on mahdollista. Tietoja käytetään sää- ja keliohjattujen teiden ohjausjärjestelmissä ja suosituslaskenta-sovelluksessa, jotka tukevat vain Vaisalan asemilta saatavia tietoja ja keliluokitusta. RWS200 -asemiin päivitettäessä pystytään varmistamaan tietojen käytön ja koko tiesääjärjestelmän yhteensopivuus ja -toimivuus sekä laatuvaatimukset. Tiesääasemilta kerättävää tietoa käytetään myös kunnossapidon kelikeskuksissa ja työnjohdossa kunnossapitotoimenpiteiden ja niiden ajoituksen suunnitteluun. Mikäli asema vaihtuu toisenlaiseen, vaikeutuu em. tehtävät, koska keliluokittelu, sateiden tiedot ym. eroavat toisistaan. Lisäksi eri valmistajien asemien datojen vertaaminen viereisiltä asemapisteiltä on käytännössä mahdotonta. Kelitietojen osalta Vaisalan asemilta saatava data ja keliluokitus on lukuisten testien perusteella ollut etupäässä laadukkaampaa kuin muiden valmistajien keliluokitus. Tiesäätietojen hyödynnettävyys riippuu täysin niiden laadusta ja oikeellisuudesta.

«« Tillbaka