«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy : Virtualisointiympäristön ja järjestelmävalvonnan palvelut

31.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012157
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 105-256322
Anbud 12.08.2019 klo 10.00 senast under adress:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=235513&tpk=08cab81f-a909-4df0-bc5b-970527d5216a

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Nationellt registreringsnummer:2029188-8
Postadress:Ratapihantie 13
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.haaga-helia.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

annan adress:

Officiellt namn:Hansel Oy
Postadress:Mannerheiminaukio 1A
Postnummer:00101
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Pekka Alahuhta
Telefon:+358 294444301
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.hansel.fi
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=235513&tpk=08cab81f-a909-4df0-bc5b-970527d5216a
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Ammattikorkeakoulu
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Virtualisointiympäristön ja järjestelmävalvonnan palvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on asiantuntijatyö kohdistuen Haaga-Helian virtualisointiympäristön ja järjestelmänvalvonnan palveluihin. Asiantuntijatyö muodostuu Citrix VDI-virtuaalityöasemaympäristön, Citrix XenServer-palvelinympäristön, VMware ESX -palvelinvirtualisointiympäristön ja Citrix Netscaler -ympäristön ylläpito- ja konsultointitehtävistä. Lisäksi hankinnan kohteeseen sisältyy edellä mainittujen ympäristöjen valvonta keskitetyn valvontajärjestelmän (dashboard) kautta, vikatilanteiden viestiminen ja vikojen korjaaminen yhteistyössä Haaga-Helian tietohallinnon asiantuntijoiden kanssa. Valittu toimittaja käyttää järjestelmänvalvonnassa Haaga-Helian käytössä olevaa Citrix NetScaler Management and Analytics -tuotetta tai vastaavaa yhteensopivaa tuotetta.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 320000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
Programutvecklingstjänster för Internet- eller intranätsservrar. (72422000-4)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarkempi kuvaus hankinnasta esitetään liitteellä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus".

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Hankintasopimus on voimassa edellä kuvatun määräajan. Määräajan jälkeen hankintasopimus on voimassa toistaiseksi. Hankintayksikkö suunnittelee kilpailuttavansa sopimuksen kohteena olevan palvelun viimeistään 5-7 vuoden kuluttua sopimuskauden alkamisesta.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankintayksiköllä on mahdollistaa laajentaa hankittavan palvelun palveluaikaa tarjouspyynnössä kuvatusta palveluajasta seuraavasti: - Laajennettu palveluaika - Ympärivuorokautinen palvelu. Palveluajat kuvataan tarjouspyynnön liitteellä 6.1 "Palvelutasoehdot"

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultoivassa roolissa. Kohdassa II.1.5) esitetty Hankinnan kokonaisarvo on hankintayksikön arvio neljän vuoden ajalta laskettuna, eikä sisällä määräostovelvoitetta.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 055-126937
IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
12.8.2019 10:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 6 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:12.8.2019 10:05
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
29.5.2019
«« Tillbaka