«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Matkailu-, palvelu- ja kiinteistöalan koulutuskapasiteetti, Kemi-Tornio, Tornionlaakso

31.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012151
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 105-257173

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:PL 8060
Postnummer:96101
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Kontaktperson:Helena Niska
E-post:tyovoimakoulutus.lappi@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Rovaniemen seutu (S191)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi/lappi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Matkailu-, palvelu- ja kiinteistöalan koulutuskapasiteetti, Kemi-Tornio, Tornionlaakso
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vuxen- och annan undervisning. (80400000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Matkailu-, palvelu- ja kiinteistöalan koulutuskapasiteetti, Kemi-Tornio, Tornionlaakso

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 202500.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kemi-Tornion seutu (S192) , Torniolaakson seutu (S193)
Torniolaakson seutu
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Lapin ELY-keskus pyytää tarjousta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankittavan työvoimakoulutuksen sisältö on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa koulutuskuvauksessa liite 1. Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa tekee sopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta kaikkea tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta tai hankkia vain osan jostakin tietystä tarjouksesta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Hankintaa voidaan käyttää myös työnantajien kanssa järjestettävään yhteishankintakoulutukseen.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Tarjouspyynnön LIITE 1. Koulutuskuvaus oli virheellinen ja liite on vaihdettu oikeaksi.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 229-524643

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1398/A10/2019
Benämning på upphandlingen:
Matkailu-, palvelu- ja kiinteistöalan koulutuskapasiteetti, Kemi-Tornio, Tornionlaakso

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Lappia-Koulutus
Nationellt registreringsnummer:1020713-6
Postnummer:95400
Ort:Tornio
Land:Finland
Nuts-kod:Lappi (FI1D7)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:202500.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:202500.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
29.5.2019
«« Tillbaka