«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Kansaneläkelaitos : Kansaneläkelaitoksen Päätoimitalon osittainen siivouspalvelu

29.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012094
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 104-252780
Anbud 29.07.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=241166&tpk=ca089bd2-9a11-485b-91e2-67ab3ab8c3f0

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kansaneläkelaitos
Nationellt registreringsnummer:0246246-0
Postadress:Nordenskiöldinkatu 12
Postnummer:00250
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:hankintapalvelut@kela.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.kela.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=241166&tpk=ca089bd2-9a11-485b-91e2-67ab3ab8c3f0
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Social trygghet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kansaneläkelaitoksen Päätoimitalon osittainen siivouspalvelu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Kontorsstädning. (90919200-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Kelan Päätoimitalon osittainen siivouspalvelu osoitteessa: Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 350000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Kelan Päätoimitalon osittainen siivouspalvelu osoitteessa: Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki. Hankinnan kohteena oleva siivouspalvelu ja siivottava tilat on kuvattu tarkemmin työohjeessa, laatukuvauksessa, pohjapiirustuksessa ja sopimusluonnoksessa (liitteet 1, 2, 3 ja 4). Lisäksi hankinnan kohteeseen kuuluu Kelan omien Päätoimitalossa työskentelevien siivoojien sijaistaminen tarvittaessa tuntityönä. Tämä työ tapahtuu Kelan työnjohdon alaisuudessa. Aiempien vuosien perusteella arvioitu sijaistarve on noin 1400 tuntia vuodessa. Määrä saattaa kuitenkin vaihdella huomattavasti eikä Kela sitoudu mihinkään ostettavaan vähimmäistuntimäärään. Kela varaa oikeuden ostaa sijaistuksia myös muilta palveluntuottajilta. Tarjouskilpailun perusteella valitaan yksi (1) palveluntuottaja, jonka kanssa Kela tekee palvelusopimuksen Kelan Päätoimitalon osittaisesta siivouspalvelusta. Hankintamenettely käynnistyy hankintailmoituksen julkaisemisella Hilma-ilmoituskanavassa ja kaikki tarjouspyyntöasiakirjat ovat sähköisesti ja avoimesti kaikkien saatavilla Hanki-palvelussa. Hankintamenettelyssä kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintamenettely toteutetaan tarjouspyynnössä tarkemmin kuvatulla tavalla.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu50
Pris 50
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.11.2019 - 31.12.2020
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimus on voimassa ensin määräaikaisena 1.11.2019 - 31.12.2020, jonka jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi (ks. tarkempi kuvaus sopimusluonnoksesta).

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

PAKOLLINEN TUTUSTUMINEN SIIVOUSKOHTEESEEN Siivouskohteeseen tutustuminen ennen tarjousten jättämistä on pakollinen vaatimus. Tutustumistilaisuus on maanantaina 13.6.2019 klo 09.30 - 10.30 ja siihen tulee ilmoittautua yhteyshenkilö Kati Myllymaalle sähköpostitse kati.myllymaa@kela.fi 12.6.2019 klo 14.00 mennessä.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
29.7.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:29.7.2019 12:15

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
29.5.2019
«« Tillbaka