«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
SoteDigi : MDR-pohjaiset tietotekniset palvelut

29.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012049
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 104-252398

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:SoteDigi
Nationellt registreringsnummer:2859355-7
Postadress:Kuntatalo, Toinen linja 14
Postnummer:00530
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Hanna Nordlund
E-post:hanna.nordlund@sotedigi.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)https://sotedigi.fi/

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Valtion omistama kehitysyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
ICT ja terveydenhuolto

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
MDR-pohjaiset tietotekniset palvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämän tietopyynnön tavoitteena on kartoittaa markkinoilla olevaa tilannetta ja potentiaalisten tarjoajien määrää.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Alustavasti hankinnan kohteena on MDR-pohjaiset (lääkintälaiteasetuspohjaiset) tietotekniset palvelut, kuten suunnittelu-, määrittely-, palvelumuotoilu-, ohjelmointi-, integraatio- ja testauspalveluja asukkaille suunnattujen, lääkinnällisiksi laitteiksi katsottavien palvelujen kehittämiseen (esim. Omaolo). Lisäksi on mahdollista, että hankittavaksi tulee myös erilaisia tuki- ja/tai ylläpitopalveluja.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
1.10.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Kehityskohteena olevien palvelujen tarkoituksena on auttaa oikean sote-palvelun löytämisessä, helpottaa asukkaan tilanteen kiireellisyyden arviointia, ohjata mahdollisimman sujuvasti oikean avun piiriin sekä tukea asukasta oman hyvinvointinsa parantamisessa ja ylläpitämisessä. Kehitystyön luonteesta johtuen (lääkinnälliset laitteet tai niiden osat) palvelun tuottajalla on oltava ISO-13485 laatusertifikaatti. Kehitystyössä merkittäväksi tekijäksi muodostuu myös yhteydet muihin järjestelmiin, palveluihin ja toimintatapoihin. Esimerkiksi Omaolo-palvelu hyödyntää kansallista palveluarkkitehtuuria, käyttää suomi.fi tunnistautumista, tallentaa tietoa Omatietovarantoon ja tulee integroitumaan myös Kanta-palveluun. Lisäksi palvelussa on useita suoria rajapintoja asiakas- ja potilastietojärjestelmiin sekä jatkossa myös muihin kolmansien osapuolten järjestelmiin. Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan hankintaa. Myöskään tietopyyntöön annetut vastaukset eivät sido vastaajaa suhteessa mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan hankintaan. Mikäli tietopyynnössä kuvattu hankinta päätetään suorittaa, se saattaa poiketa sisällöltään tämän tietopyynnön sisällöstä. Hankintayksikön harkinnassa on vielä useita erilaisia hankintakanavia (yhteishankinnat, konsernitoimijoiden palvelut, avoin kilpailutus jne.) joiden käytöstä ei ole vielä tehty päätöksiä. Lisäksi on tunnistettu, että hankinta saatetaan toteuttaa myös useampana kuin yhtenä kilpailutuksena. Tarjoajia pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa hankinnasta osoitteeseen hanna.nordlund@sotedigi.fi. Viestin otsikkona tulisi olla: ”SoteDigi Oy/ MDR toimittajat”. Kilpailutuksen aikataulusta päätetään tarkemmin alkusyksystä 2019. Alustavan arvion mukaan kilpailutus voidaan aloittaa loppuvuodesta 2019. Tulevan hankinnan laajuus arvioidaan olevan n. 10-20 miljoonaa euroa (sitoumukseton arvio). ----- SoteDigi Oy SoteDigi Oy:n yhtiökokouksen yhteydessä (huhtikuussa 2019) valtio-omistaja antoi yhtiölle väliaikaisen toimiohjeen, joka antaa suuntaviivat yhtiölle, kunnes Suomen uusi hallitus linjaa yhtiön tehtävästä ja tarpeesta. SoteDigi Oy perustettiin edellisen hallituskauden aikana tehtävänään kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta parantavia kansallisia digitaalisia ratkaisuja. Digitalisaatiotarpeet ovat edelleen olemassa. Yhtiön vastuulla on mm. kaksi kansallisesti merkittävää, tuotantokäytössä olevaa palvelua, jotka ovat yli 2,5 miljoonan suomalaisen käytettävissä. Näiden palvelujen häiriötön jatkuvuus (mm. Omaolo-palvelu) sekä on siirtymäkauden toimintamallin keskeisin tavoite.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
28.5.2019
«« Tillbaka