«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Tampereen kaupunki : Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen

29.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-012034
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 104-253823

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Tampereen kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0211675-2
Postadress:Särkijärvenkatu 1
Postnummer:33840
Ort:Tampere
Land:Finland
Kontaktperson:Teemu Korpinen
E-post:teemu.korpinen@tuomilogistiikka.fi
Nuts-kod:Pirkanmaa (FI197)
Allmän adress: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin Hyvinvoinnin palvelualueen toimeksiannosta tarjouksia Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen -hankinnasta. Tampereen ja Oriveden kaupungit muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, jonka isäntäkuntana toimii Tampere. Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisessa noudatetaan sosiaalihuoltolakia (1301/2014). Asiakkaan asema ja oikeudet määräytyvät sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain, Asiakaslaki (812/2000) mukaan. Hankinnan kohteena olivat sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut: A. Palveluasuminen B. Tehostettu palveluasuminen C. Päiväkäynnit asumisyksikössä D. Erityistä hoitoa vaativien tehostettu palveluasuminen

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 52500000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Palveluasuminen
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä. Tarjoaja sitoutuu jättäessään tarjouksensa vastaamaan siitä, että palvelutuotanto täyttää tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vähimmäisvaatimukset ja ehdot viimeistään sopimuksen tullessa voimaan.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Tehostettu palveluasuminen
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä. Tarjoaja sitoutuu jättäessään tarjouksensa vastaamaan siitä, että palvelutuotanto täyttää tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vähimmäisvaatimukset ja ehdot viimeistään sopimuksen tullessa voimaan.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Päiväkäynnit asumisyksikössä
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä. Tarjoaja sitoutuu jättäessään tarjouksensa vastaamaan siitä, että palvelutuotanto täyttää tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vähimmäisvaatimukset ja ehdot viimeistään sopimuksen tullessa voimaan.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Erityistä hoitoa vaativien tehostettu palveluasuminen
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä. Tarjoaja sitoutuu jättäessään tarjouksensa vastaamaan siitä, että palvelutuotanto täyttää tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vähimmäisvaatimukset ja ehdot viimeistään sopimuksen tullessa voimaan.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 232-531092

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
TRE:3634/02.07.01/2018
Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Palveluasuminen

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:43
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Aspa Palvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:1998395-9
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Officiellt namn:Sevinio Oy
Nationellt registreringsnummer:1089921-6
Ort:Kangasala
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Mielen ry
Nationellt registreringsnummer:0943814-8
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Attendo Oy
Nationellt registreringsnummer:1755463-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Officiellt namn:Treili Oy
Nationellt registreringsnummer:2159098-6
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Mehiläinen Hoivapalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2099743-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Officiellt namn:Attendo Mental Oy
Nationellt registreringsnummer:1944573-9
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Luhatuuli Oy
Nationellt registreringsnummer:2029667-0
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Pirkanmaan Asumispalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2553839-2
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Ratamo-koti Oy
Nationellt registreringsnummer:1064747-3
Ort:Riste
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:JST Solum Oy
Nationellt registreringsnummer:2352868-4
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:17150000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
TRE:3634/02.07.01/2018
Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Tehostettu palveluasuminen

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:35
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:JST Solum Oy
Nationellt registreringsnummer:2352868-4
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Mehiläinen Hoivapalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2099743-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Officiellt namn:Attendo Oy
Nationellt registreringsnummer:1755463-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Officiellt namn:Palvelukoti Huvikumpu Oy
Nationellt registreringsnummer:1726633-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Sevinio Oy
Nationellt registreringsnummer:1089921-6
Ort:Kangasala
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Etelä-Savon Mielenterveys Oy
Nationellt registreringsnummer:1878248-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Attendo Mental Oy
Nationellt registreringsnummer:1944573-9
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Kiikan Palvelukoti Oy
Nationellt registreringsnummer:0818824-7
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Metsomäen Kodit Oy
Nationellt registreringsnummer:1619967-5
Ort:Vilppula
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Hoiva Mehiläinen Oy
Nationellt registreringsnummer:1893659-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Officiellt namn:Marjalinna Oy
Nationellt registreringsnummer:1033587-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Mehiläinen Oy
Nationellt registreringsnummer:1927556-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Officiellt namn:Treili Oy
Nationellt registreringsnummer:2159098-6
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Jyllin Kodit Oy
Nationellt registreringsnummer:2454057-0
Ort:Ikaalinen
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:27580000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
TRE:3634/02.07.01/2018
Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Päiväkäynnit asumisyksikössä

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:33
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Sevinio Oy
Nationellt registreringsnummer:1089921-6
Ort:Kangasala
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:JST Solum Oy
Nationellt registreringsnummer:2352868-4
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Hopeaharjun Palvelukoti Oy
Nationellt registreringsnummer:2025177-1
Ort:Noormarkku
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Mielen ry
Nationellt registreringsnummer:0943814-8
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:350000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
TRE:3634/02.07.01/2018
Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Erityistä hoitoa vaativien tehostettu palveluasuminen

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:25
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:JST Solum Oy
Nationellt registreringsnummer:2352868-4
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Sevinio Oy
Nationellt registreringsnummer:1089921-6
Ort:Kangasala
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Attendo Oy
Nationellt registreringsnummer:1755463-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Mehiläinen Hoivapalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2099743-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Officiellt namn:Attendo Mental Oy
Nationellt registreringsnummer:1944573-9
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:7420000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
28.5.2019
«« Tillbaka