«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus : Pumppaamoiden palvelusopimus 2019-2024, Uusimaa

03.06.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011987
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 106-259660

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Ort:Kouvola
Land:Finland
Kontaktperson:Pekka Uutela
Telefon:+358 295029087
E-post:pekka.uutela@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
pumppaamoiden hoitotyöt

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Pumppaamoiden palvelusopimus 2019-2024, Uusimaa
Referensnummer:
UUDELY/11172/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning. (50230000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä palvelusopimus käsittää pumppaamoiden hoitotyöt. Lisäksi palvelusopimus velvoittaa toimimaan ELY-keskuksen määrittämissä asiantuntijatehtävissä ja huolehtimaan sopimuksen piiriin kuuluvista varusteista omistajan näkökulmasta kustannustehokkaasti.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 756820 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Palvelusopimuksen kohteet sijaitsevat Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kantahämeen maakuntien alueella

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tämä palvelusopimus käsittää pumppaamoiden hoitotyöt. Lisäksi palvelusopimus velvoittaa toimimaan ELY-keskuksen määrittämissä asiantuntijatehtävissä ja huolehtimaan sopimuksen piiriin kuuluvista varusteista omistajan näkökulmasta kustannustehokkaasti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimuksen aikana saattaa tulla mahdollisesti lisätöitä.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 235-537545

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
L00001HAT, 1H0064
Benämning på upphandlingen:
Pumppaamoiden palvelusopimus 2019-2024, Uusimaa

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Flowplus Oy
Nationellt registreringsnummer:2481324-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:756820 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
3.6.2019
«« Tillbaka