«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea : Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen palvelut

28.05.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011966
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 103-250333

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea
Nationellt registreringsnummer:0725901-5
Postadress:Kotkantie 41
Postnummer:48210
Ort:Kotka
Land:Finland
Kontaktperson:hankintatoimisto
E-post:hankinnat@kymsote.fi
Nuts-kod:Kymenlaakso (FI1C4)
Allmän adress: (URL)http://www.kymsote.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen palvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Sosiaaliasiamiespalvelujen sekä potilasasiamiespalvelujen tuottaminen 1.1.2019 toimintansa aloittavan Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut - kuntayhtymän (Kymsote) asiakkaille.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 221887.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kymenlaakso (FI1C4)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sosiaaliasiamiespalvelujen tuottaminen sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaisesti sekä potilasasiamiespalvelujen tuottaminen potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) mukaisesti. Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut tuotetaan 1.1.2019 toimintansa aloittavan Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut -kuntayhtymän (Kymsote) asiakkaille. Sopimuskausi on voimassa 1.1.2019 alkaen toistaiseksi.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 214-491026

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen palvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
8.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Nationellt registreringsnummer:1735895-7
Postadress:Kauppakatu 32
Postnummer:53100
Ort:Lappeenranta
Land:Finland
Nuts-kod:Lappeenranta (K405)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:221887.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:221887.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
27.5.2019
«« Tillbaka