«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Turun seudun puhdistamo Oy : Rakennusautomaatiojärjestelmän ylläpitopalvelu ajalle 1.5.2020-31.12.2025

28.05.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011955
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 103-250294

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Turun seudun puhdistamo Oy
Nationellt registreringsnummer:1774713-5
Postadress:Polttimonkatu 2
Postnummer:20100
Ort:TURKU
Land:Finland
Kontaktperson:Jyrki Haapasaari
E-post:jyrki.haapasaari@turku.fi
Nuts-kod:Turun seutu (S023)
Allmän adress: (URL)https://www.turunseudunpuhdistamo.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Rakennusautomaatiojärjestelmän ylläpitopalvelu ajalle 1.5.2020-31.12.2025
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Systemunderhåll. (50324100-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Turun seudun puhdistamo Oy on neljäntoista kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen hyvänlaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Yhtiö vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja sen puhdistustuloksesta.

Tämän hankinnan kohteena on tilaajalla käytössä olevan rakennusautomaatiojärjestelmän ylläpito ajalla 1.5.2020-31.12.2025.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 350000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Turun seutu (S023)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta pitää sisällään Turun seudun puhdistamo Oy:n rakennusautomaatiojärjestelmän perusylläpidon, optimoinnin ja räätälöinnin sekä elinkaari- ja WESUS-palvelun.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier:
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Rakennusautomaation ylläpitopalvelu

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
6.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Honeywell Oy
Nationellt registreringsnummer:0195809-3
Ort:Kuopio
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:350000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
27.5.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Konkurrens saknas av tekniska skäl

3. Förklaring

Turun seudun puhdistamo Oy:llä on käytössä tietty rakennusautomaatiojärjestelmä. Kyseisellä järjestelmän toimittajalla on yksinoikeus hoitaa järjestelmän ylläpitopalveluita (hankintalain 40.2 §:n 2 kohta). Ylläpidolle ei ole järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja. Hankinta täyttää siten myös lainkohdassa esitetyn suorahankinnan käyttöä koskevan lisäedellytyksen.

Turun seudun puhdistamo Oy:n rakennusautomaatiojärjestelmä on hyvin kompleksinen kokonaisuus. Järjestelmän toimivuus on keskeinen osa koko laitoksen toimintavarmuutta. Sopimuskumppaniksi valitulla toimittajalla on hankinnan edellyttämää osaamista ylläpitopalvelun toteuttamiseen turvallisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

«« Tillbaka