«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om koncessionstilldelning:
Taideyliopisto : Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatiekadun (R-talo) toimipisteen kahvilapalvelut

27.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011852
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 102-248651

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/23/EU (Koncession)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Taideyliopisto
Nationellt registreringsnummer:2500305-6
Postadress:Töölönkatu 3 A / PL 1
Postnummer:00097
Ort:Taideyliopisto
Land:Finland
Kontaktperson:Timo Malmberg
Telefon:+358 294473586
E-post:hankinnat@uniarts.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.uniarts.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Opetus-, koulutus- ja tutkimus

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatiekadun (R-talo) toimipisteen kahvilapalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Kafeteriaverksamhet. (55330000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kilpailutuksen kohteena on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatiekadun (R-talo) toimipisteen kahvilapalveluiden käyttöoikeussopimus. Hankinta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 2 (Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pohjoinen Rautatiekatu 9, 00100 Helsinki

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Taideyliopisto kilpailuttaa Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatiekadun toimipisteen kahvilapalveluita koskevan käyttöoikeussopimuksen. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Lisätietoja: https://www.uniarts.fi/ Hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 2. TARJOUKSEN TULEE OLLA TARJOUSPYYNNÖN MUKAINEN Tarjous tulee tehdä kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vaatimukset (mm. tarjoajia koskevat soveltuvuusvaatimukset, hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset, käyttöoikeusssopimus ym.) huomioiden.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundHinta
GrundKokonaisvuokra
GrundToteutussuunnitelma
GrundKahvilapäällikön osaaminen ja kokemus kahvila- ja ravintola-alalta
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:56 månader
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelningsförfarande med föregående offentliggörande av ett koncessionsmeddelande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 059-137653

Avsnitt V: Koncessionstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatiekadun (R-talo) toimipisteen kahvilapalvelut

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24.5.2019
«« Tillbaka