«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om koncessionstilldelning:
Taideyliopisto : Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun (N-talo) toimipisteen ravintolapalvelut

27.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011851
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 102-248650

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/23/EU (Koncession)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Taideyliopisto
Nationellt registreringsnummer:2500305-6
Postadress:Töölönkatu 3 A / PL 1
Postnummer:00097
Ort:Taideyliopisto
Land:Finland
Kontaktperson:Timo Malmberg
Telefon:+358 294473586
E-post:hankinnat@uniarts.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.uniarts.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Opetus-, koulutus- ja tutkimus

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun (N-talo) toimipisteen ravintolapalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Restaurang- och serveringstjänster. (55300000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kilpailutuksen kohteena on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun (N-talo) toimipisteen ravintola- ja kahvilapalveluiden käyttöoikeussopimus. Hankinta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 2 (Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset). .

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Nervanderinkatu 13, 00260 Helsinki.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Taideyliopisto kilpailuttaa Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun (N-talo) toimipisteen ravintola- ja kahvilapalveluita koskevan käyttöoikeussopimuksen. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Lisätietoja: https://www.uniarts.fi/ Hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 2. TARJOUKSEN TULEE OLLA TARJOUSPYYNNÖN MUKAINEN Tarjous tulee tehdä kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vaatimukset (mm. tarjoajia koskevat soveltuvuusvaatimukset, hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset, käyttöoikeusssopimus ym.) huomioiden.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundVertailuperuste 1: hinta
GrundVertailuperuste 2: ravintolapäällikön osaaminen ja kokemus ravintola-alalta
GrundVertailuperuste 3: toteutussuunnitelma
GrundVertailuperuste 4: opiskelijaravintoloiden asiakkaiden asiakastyytyväisyys
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:60 månader
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelningsförfarande med föregående offentliggörande av ett koncessionsmeddelande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 059-137652

Avsnitt V: Koncessionstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun (N-talo) toimipisteen ravintolapalvelut

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24.5.2019
«« Tillbaka