«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet:
Puolustusvoimat / Puolustusvoimien logistiikkalaitos : Hornetin HUD-järjestelmänäyttöjen ja yhteysradioiden varaosa- ja korjauspalvelu

29.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011824
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 104-254263

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Officiellt namn Puolustusvoimat / Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Postaddress PL 69
Postnummer 33541
Ort Tampere
Land Finland
Telefon +358299800
E-post purchase3.fdflogcom@mil.fi

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1 Beskrivning
II.1.1 Den upphandlande myndighetens/enhetens benämning på upphandlingen

Hornetin HUD-järjestelmänäyttöjen ja yhteysradioiden varaosa- ja korjauspalvelu

II.1.2 Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Typ av upphandling Tjänster
II.1.4 Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen

Hornet hävittäjäkaluston HUD-näyttöjen varaosa ja -korjauspalvelun sekä RT-1851A-yhteysradioiden korjauspalvelun hankinta

II.1.5 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): Huvudobjekt
Huvudordlista
Reparation och underhåll av militära luftfartyg, robotar och rymdfarkoster. (50650000-6)
II.2 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten
II.2.1 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten

1500000 EUR

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1 Typ av förfarande
IV.1.1 Typ av förfarande
Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

V.3 Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller
Officiellt namn Rockwell Collins Inc

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3 Överprövningsförfaranden

VI.3.1 Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postaddress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Ort Helsinki
Land Finland
Telefon +358295643300
E-post markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Datum då meddelandet sänts
28.5.2019

Bilaga D3: Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående meddelande om upphandling

Motivering av tilldelande av kontrakt utan föregående offentliggörande av ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning: fyll i bilaga D3

1) Motivering av valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling i EUT enligt artikel 28 i direktiv 2009/81/EG

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av:

  • skäl som rör skyddande av ensamrätt

2) Annan motivering av att kontrakt tilldelats utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling i EUT

Om ni önskar utnyttja den minskade tidsfrist som anges ovan, sätt kryss i rätt ruta/rutor och redogör på ett tydligt och översiktligt sätt för varför det skulle vara lagligt att tilldela ett kontrakt utan att först offentliggöra ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning, beskriv i vilket fall relevanta fakta och, om lämpligt, lagens slutsatser i enlighet med artiklarna i direktiv 2009/81/EG.:
RCI on HUD varaosien ja RT-1851/A-yhteysradion alkuperäinen valmistaja, joka ainoana toimittajana voi tarjota hankinnan kohteena olevia varaosia sekä korjauspalvelua

«« Tillbaka