«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Väylävirasto : Tietopyyntö: Vähäpäästöisten päällystysurakoiden kehittäminen

24.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011780
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 101-243559

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Postadress:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postnummer:00521
Ort:HELSINKI
Land:Finland
Kontaktperson:Ossi Saarinen
Telefon:+358 295343297
E-post:ossi.saarinen@vayla.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.vayla.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via:
https://www.lyyti.fi/reg/Vahapaastoisten_paallystysurakoiden_vuoropuhelu_1058
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tietopyyntö: Vähäpäästöisten päällystysurakoiden kehittäminen
Referensnummer:
VÄYLÄ/3643/02.01.12/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Ytbehandling av vägar. (45233220-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Kyseessä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa päällystysalan hankintojen markkinoita, kysymyksiä ja tulevia vaatimuksia ympäristönäkökulmasta. Päätökset hankintaprosessin käynnistämisestä tai tietojen hyödyntämisistä hankinnoissa tehdään markkinakartoituksen jälkeen. Tietopyyntö ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Tietopyyntöprosessiin osallistumisesta ei makseta mitään korvauksia.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tietopyyntöön liittyvä markkinavuoropuhelu koskee päällystysurakoiden päästövähennyksiä ja mahdollisia tulevia ympäristövaatimuksia. Tilaisuus on tarkoitettu päällystealan urakoitsijoille, laitevalmistajille, tilaajapuolen edustajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille toimijoille. Infotilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 31.5 mennessä osoitteessa: https://www.lyyti.in/Vahapaastoisten_paallystysurakoiden_vuoropuhelu_1058 Infotilaisuutta varten on tehty ennakkokysely. Kyselyyn voi jättää vastauksen, vaikka ei pääsisi paikanpäälle. Hankintayksikkö pyytää, että vastauksia tulee vain yksi jokaisesta organisaatiosta. Kyselyn vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Ennakkokysely on osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/A4719AAE320A9D7E Ennakkokysely tai infotilaisuudessa käydyt keskustelut eivät sido osapuolia. Osallistuminen markkinavuoropuheluun ei ole edellytyksenä osallistumiselle myöhemmin järjestettävään tarjouskilpailuun.

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Tietopyyntö liittyy Energiankulutusta ja kasvihuonepäästöjä vähentävien vaatimusten kehittämiseen päällystehankinnoissa, jota tehdään yhteistyössä Motiva Oy:n kanssa. Järjestettävän markkinavuoropuhelun tulosten pohjalta määritetään päällystysurakoiden kilpailutuksissa käyttöön otettavia mahdollisia vähimmäisvaatimuksia tai bonusperusteita tuleville vuosille.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
1.10.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Alustava ohjelma: 12.30 Avaus ja tavoitteet 12.45 Asfalttiasemat 13.30 Ajoneuvot ja työkoneet 14.15 Urakkakohtainen ympäristösuunnitelma 15.00 Matalalämpöasfaltti ja uusiokäyttö (RC) 15.45 Yhteenvetoa Paikka: Väylävirasto, Opastinsilta 12 A, Työtila Laituri. Aika: maanantai 10.6.2019 kello 12.30-16.00 Tilaisuuden järjestää Väylävirasto ja Motiva Oy

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24.5.2019
«« Tillbaka