«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Sansia Oy : Kuopion kaupungin joukkoliikennepalvelu, maaseutukohde 8

24.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011734
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 101-244546

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Sansia Oy
Nationellt registreringsnummer:2364760-8
Postadress:PL 2000, Viestikatu 3
Postnummer:70600
Ort:Kuopio
Land:Finland
Kontaktperson:Marjo Jauhiainen
Telefon:+358 447182916
E-post:marjo.jauhiainen@sansia.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)https://www.sansia.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Kuopion kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0171450-7
Ort:Kuopio
Land:Finland
E-post:kirjaamo@kuopio.fi
Nuts-kod:Pohjois-Savo (FI1D2)
Allmän adress: (URL)https://www.kuopio.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ishankinta

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

till ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Yhteishankintayksikkö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Yleisagentuuritoiminta

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kuopion kaupungin joukkoliikennepalvelu, maaseutukohde 8
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä on ennakkoilmoitus koskien Kuopion kaupungin toimeksiannosta kilpailutettavaa joukkoliikennehankintaa maaseutukohteesta 8 (Vehmersalmi). Hankinnan tarkemmat tiedot selviävät myöhemmin julkaistavasta tarjouspyynnöstä. Kaikki ilmoitetut tiedot ovat ennakkotietoja, jotka saattavat muuttua kohteen suunnittelun edetessä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Pohjois-Savo (FI1D2)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tämä on ennakkoilmoitus koskien Kuopion kaupungin toimeksiannosta kilpailutettavaa joukkoliikennehankintaa maaseutukohteesta 8 (Vehmersalmi). Tarjouspyyntö pyritään julkaisemaan elo- syyskuussa 2019. Hankinnan tarkemmat tiedot selviävät myöhemmin julkaistavasta tarjouspyynnöstä. Kaikki ilmoitetut tiedot ovat ennakkotietoja, jotka saattavat muuttua kohteen suunnittelun edetessä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
26.8.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.5) Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:
1.6.2020

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24.5.2019
«« Tillbaka