«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Hämeenlinnan kaupunki : Hämeenlinnan kaupungin katuverkon kuntoselvitys ja korjausvelan hallintamalllin laatiminen

27.05.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-011665
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 102-248256

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Hämeenlinnan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0146921-4
Postadress:Wetterhofinkatu 2
Postnummer:13100
Ort:Hämeenlinna
Land:Finland
Kontaktperson:Eija-Liisa Dahlberg
Telefon:+358 505141857
E-post:eija-liisa.dahlberg@hameenlinna.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)www.hameenlinna.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Hämeenlinnan kaupungin katuverkon kuntoselvitys ja korjausvelan hallintamalllin laatiminen
Referensnummer:
HML/3253/02.08.03/2018, HML/1113/02.08.03/2019 Sorateiden kunto ja HML/1113/02.08.03/2019 Hankesuunn
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten. (71500000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hämeenlinnan kaupunki on tilannut Hämeenlinnan kaupungin katuverkon kuntokartoitusten päivittäminen ja kuntotiedon hyödyntäminen katuinfran kunnonhallinnassa, Dno HML/3253/02.08.03/2018, 28.6.2018 Suomen Kuntotekniikka Oy:ltä.

2018 tehtyyn hankintaan ei ole sovellettu hankintalakia, koska hankinnan suorahankintaperuste täyttyi. Hankinta alitti kansallisen kynnysrajan ja hankinnan arvo oli 50885,00 euroa (alv 0%)

Lisähankintana kaupunki on tehnyt suorahankinnan 2019 sorateiden kuntotutkimuksesta 19 792,40 EUR (alv 0%) sekä laajennuksen alkuperäiseen hankintasopimukseen hankesuunnittelun (9570 EUR (alv 0%) osalta. Hankintapäätösten jälkeen hankintasopimuksen kokonaishankinta ylittää kansallisen kynnysarvon ja on 80 247,40 EUR (alv 0%).

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 80300 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Rovaniemi / Hämeenlinna

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

1) Sorateiden kuntotutkimuksen päivitys.

2) Hankesuunnittelu.

-kantakaupungin kohteita

-uusien kunnanosien suunnitttelua

Korjausvelkalaskurin päivitys vastaamaan tilannetta 6_2019.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
Dno HML/3253/02.08.03/2018, 28.6.2018
Benämning på upphandlingen:
Hämeenlinnan kaupungin katuverkon kuntokartoitusten päivittäminen ja kuntotiedon hyödyntäminen katuinfran kunnonhallinnassa

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
28.6.2018
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Suomen Kuntotekniikka Oy
Nationellt registreringsnummer:2514272-6
Postadress:Viirinkankaantie 2-4 L1
Postnummer:96300
Ort:Rovaniemi
Land:Finland
Telefon:+358 505430025
E-post:jari.marjeta@kuntotekniikka.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Internetadress:www.kuntotekniikka.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:50885 EUR
Kontraktets/delens totala värde:80247 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hämeenlinnan kaupunki on toteuttanut 28.6.2019 suorahankinnan katu- ja kevyen liikenteen verkon kuntokartoitusten päivityksestä aiemmin tehtyjen kuntokartoitusten 2012-2013 ja katuverkolla tehtyjen kaupungin investointien pohjalta ja korjausvelan laskennasta, jossa oli optiona tarkentavia mittauspalveluita. Tehdyn suorahankinnan arvo oli 50 885 EUR (alv 0%), josta on laadittu konsulttisopimus 20.8.2018. Sopimus sisältsi hankesuunnittelua kuntoluokkien 3-5 kaduille, joiden määrä oli arvioitu aiemmin muissa kunnissa tehtyjen vastaavien selvitysten perusteella noin 10 %:ksi katuverkon määrästä eli arvio sopimuksessa oli 43 km.

Hankkeen aikana selvisi, että kysesiin kuntoluokkiin sisältyviä katuja on Hämeenlinnassa poikkeuksellisen paljon noin 70 km.

Korjausvelan määrän päivittämisessä annettujen lähtötietojen ja aikaisempien kuntomittausten perusteella selvisi, että sorateiden kuntomittaukset on tehty vuonna 2012-2013 syksyllä, jolloin tulokset eivät anna oikeaa kuvaa sorateiden kunnosta. Tilaaja halusi määrittää sorateiden kunnon pahimpaan kelirikkoaikaan maalis-huhtikuun vaihteessa ja teki tilauksen suorahankintana 19.3.2019 tehdyllä hankintapäätöksellä. Suorahankinnan arvo oli 19 792,40 EUR (alv 0%).

Kaupungilla on tarve tehdä lisähankinta hankesuunnittelusta kuntoluokkien 3-5 määrän osoittuessa suuremmaksi kuin alkuperäisessä tarjouksessa. Samassa yhteydessä päivitetään korjausvelkalaskuri kaiken suunnittelutyön jälkeen vastaamaan 6_2019 tilannetta. Nyt tilattavan suorahankinnan arvo hankesuunnittelun laajentamiseksi on 9570,00 EUR (alv 0%) ja täten Suomen Kuntotekniikka Oy:ltä tehtävän suorahankinnan kokonaismäärä yhteensä 80 247,40 EUR (alv 0%). Hankintasopimus päivitetään näiden hankintojen osalta.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

14 vrk

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24.5.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

2. Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde

3. Förklaring

2018 tehtyyn hankintaan (hankintasopimus 20.8.2018)ei ole sovellettu hankintalakia, koska hankinnan suorahankintaperuste täyttyi. Hankintalain (1397/2016) 40 §:n mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan (lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta).

Hämeenlinnan kaupungin ja monien muiden korjausvelan hallintaa kehittävien kaupunkien (mm. Jyväskylä, Mikkeli, Turku) näkemyksen mukaan Suomen Kuntotekniikka Oy on ainoa alan toimijoista, joka kykenee tuottamaan lisäarvoa ja konkreettista tietoa korjausvelan hallintaan ja tehokkaaseen pienentämiseen.

Keskeisiä kysymyksiä asetettaessa tavoitteita 2018 käynnistetylle palveluhankinnalle olivat:

-miten suuri tulisi vuosittaisen peruskorjausbudjetin olla, jotta korjausvelan kasvu saataisiin taittumaan ja

-millä keinoin infraomaisuuden arvon laskua / korjausvelan kasvua voitaisiin hallita

-miten korjausvelka voitaisiin huomioida tehokkaammin katujen saneerausinvestointien priorisoinnissa, toteutustavoissa ja investointien ohjelmoinnissa.

SKT:n työ antaa kaupungille hyvän tietopohjan tuleville vuosille suunnitella ja priorisoida hankkeita, tehdä oikea-tasoisia korjausratkaisuja ja ohjelmoida hankkeita. Lisäarvona työstä kyetään saneeraushankkeita ohjelmoimaan oikea-aikaisesti, jolloin kustannukset ovat pienemmät kuin täyssaneerauksessa, osataan kohdentaa panokset tehokkaimmin korjausvelkaa lyhentäviin hankkeisiin sekä osataan kevytsaneerauksilla kasvattaa verkon elinkaarta järkevästi.

Hankintalaki § 136, kohta 1)

-hankinnan sisältö ja tavoitteet pysyneet muuttumattommina

-hyvän lopputuloksen saamiseksi oli tarve lisätutkimuksille sorateiden osalta

-alkuperäisessä sopimuksessa hankesuunnittelulle oli varattu 160 h ja lisätarve on 130 h.

Tuottajan vaihtaminen kesken hankinnan ei tule kysymykseen, koska osaaminen ja tulkinnat tulee tehdä samoin perustein koko katuverkolle.

Näillä lisähankinnoilla työn tavoitteet saadaan täyttymään.

«« Tillbaka